Hopp til hovedinnhold

Grunnloven endret

Mandag 21. mai vedtok Stortinget endringer i Norges Grunnlov som medfører en ny organisering av forholdet mellom stat og kirke.
22.05.2012

Endringene trådte i kraft umiddelbart.

Kongens rolle

Hans Majestet Kongen var fram til 21. mai 2012 Kirkens formelle overhode. Kongen i statsråd hadde ansvar for kirkesaker og utnevnelser av biskoper og proster. Disse oppgavene overføres nå til Kirkens egne organer.

Kongen har i kraft av sin rolle tidligere deltatt ved åpningen av hvert nytt kirkemøte, og alltid vært til stede ved innsettelsen av nye biskoper. Kongen har jevnlig hatt samtaler med Kirkerådets leder og direktør. Ved større kirkelige jubileer og begivenheter har Hans Majestet eller andre medlemmer av Kongehuset ofte vært til stede.

Kongen vil også i fremtiden ha et nært forhold til Kirken og delta ved viktige kirkelige jubileer og arrangementer.

Grunnlovens § 4

Bestemmelsene om Kongens rolle i relasjon til Kirken er nedfelt i Grunnlovens § 4, og lød tidligere: ”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.

Paragrafen er nå endret slik at bare Kongens bekjennelsesplikt står tilbake.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook