Hopp til hovedinnhold

Tidsfristen nærmer seg

H.K.H. Kronprins Haakon er denne uken i Zambia i kraft av sin rolle som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP. Snart er det 800 dager igjen til fristen for gjennomføring av FNs tusenårsmål løper ut.

29.10.2013

I 2013 har Kronprinsen vært goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram i ti år. Gjennom sitt engasjement for UNDP har Kronprins Haakon fokusert spesielt på FNs tusenårsmål og arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling. Når han denne uken er i Zambia, står helse, miljø, utdanning og ungt lederskap på timeplanen.

UNDP arbeider med å styrke det zambiske helsevesenet, og støtter nasjonale myndigheter i kampen mot HIV/AIDS, tuberkulose og malaria, som hvert år krever mange liv i landet. Reformer i helsesektoren og styrking av zambiske helsemyndigheters egen kapasitet til å fremme folkehelse, er også en viktig del av utviklingsarbeidet. Dette har blant annet bedret utsatte gruppers tilgang på helsetjenester, bedret mødrehelsen og redusert overføringsgraden av HIV mellom mødre og barn.

FNs tusenårsmål nummer seks lyder som følger: Stoppe spredningen av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer. Kronprinsen besøkte sykehuset i Chongwe sammen med Zambias førstedame, dr Christine Kaseba, der de møtte mødre, barn og sykehuspersonell. Her møtte Kronprinsen barn som var smittet av HIV, og to år gamle Ethel som fikk behandling for malaria.

Møte med regjeringen

Etter besøket ved sykehuset møtte Kronprins Haakon Zambias visepresident, utenriksminister og øvrige representanter fra den zambiske regjeringen. De diskuterte blant annet intern fordelingsproblematikk og fattigdom som vedvarer til tross for en relativt god økonomisk utvikling i de senere år. 

Andre tema under samtalene var landets  helse- og utdanningsvesen, Zambias videre utviklingsløp og behov for bistand fra UNDP for å styrke arbeidet mot tusenårsmålene og utviklingsrammeverket som erstatter disse etter 2015.

Engasjert ungdom

Ungdom under 18 år utgjør mer enn 50 prosent av Zambias befolkning, og UNDP har lenge samarbeidet med ungdomsorganisasjoner og representanter fra det sivile samfunn om tusenårsmålene.

Kronprinsen møtte i dag representanter for ungdomsorganisasjonene ved Universitetet i Zambia for å diskutere UNDP og FNs rolle. Her jobbes det med spørsmål knyttet til folkeopplysning og opplæring i utviklingsspørsmål, bevisstgjøring og engasjement. Dialogen dreide seg også om relevansen av høyere utdanning i et ungt og raskt voksende zambisk samfunn.

Det ble en god diskusjon. Hensikten med besøket var å hva ungdommen selv ønsker at UNDP skal bidra med i landet i perioden etter 2015. De zambiske ungdommene var svært interessert i å dele sine perspektiver for et bedre Zambia, og hvordan vi kan nå tusenårsmålene.Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook