Hopp til hovedinnhold

Professor fekk Kong Olav Vs kreftforskningspris

Hans Majestet Kong Harald delte i dag ut kreftforskingsprisen til professor Harald Stenmark ved Radiumhospitalet. Stenmarks forsking har gjort det mogleg å utvikle meir treffsikre behandlingsformer.

02.06.2014

Det er Kreftforeningen som står bak prisen, og generalsekretær Anne-Lise Ryel heldt velkomsttalen under prisutdelinga i Gamle festsal på Universitetet i Oslo.

Professor Stenmark får kong Olav Vs kreftforskingspris for studiane sine av korleis celler utviklar seg til kreft. Han er særleg kjend for forskinga si på korleis ei celle utviklar seg til ei kreftcelle.

Stenmark er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og har leidd Senter for kreftbiomedisin på Radiumhospitalet sidan 2007.

Delt ut for 23. gong

Kong Olav Vs kreftforskingspris blir delt ut kvart år til ein kreftforskar som har bidrege til å fremje kvaliteten og omfanget på den norske kreftforskinga. Prisen går til det ypparste innan heile spekteret av norsk kreftforsking.

Kong Olav Vs Kreftforskingsfond vart oppretta 29. april 1992 til minne om Kong Olav V.

Prisvinnaren får eit beløp på 1 million kroner, og utmerkinga har høg prestisje i det norske forskingsmiljøet.

Kriteria for tildeling

Vinnaren blir kåra på bakgrunn av desse kriteria:

  • Kandidaten må ha ein klar kreftrelevans i dei sentrale delane av den vitskaplege produksjonen sin.
  • Sentrale delar av forskingsinnsatsen må vere utførte ved ein norsk forskingsinstitusjon.
  • Kandidaten må vere internasjonalt anerkjend for forskinga si.
  • Kandidaten må over tid ha bidrege til å styrkje og byggje opp norske forskingsmiljø gjennom det vitskaplege engasjementet sitt.
  • Kandidaten må ha drive nybrotsarbeid innan fagfeltet sitt.
  • Kandidaten må ha formidla forskingsresultata til ålmenta.


Kjelde: Kreftforeningen

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook