Hopp til hovedinnhold

Dronningen på Stella

Hennes Majestet Dronningen besøkte Stella-huset i ettermiddag. Her arbeider Røde Kors og 160 frivillige for å styrke innvandrerkvinners deltakelse i samfunnet vårt.

23.03.2015

Hvordan kan levekårene for innvandrerkvinner i Oslo forbedres? Hvordan kan minoritetkvinner inkluderes i storsamfunn og arbeidsliv? I en rapport fra Forskningsstiftelsen FAFO fortalte voksne innvandrerkvinner om isolasjon og relativt dårlig helse, både psykisk og fysisk. Oslo Røde Kors svarte med å etablere Stella-huset. Kronprinsesse Mette-Marit var involvert i planleggingen av senteret og var til stede ved åpningen i mars 2012. I ettermiddag besøkte Dronning Sonja Stella.

Der handler det om å redusere utenforskap og styrke deltakelsen i storsamfunnet.

160 frivillige

Dronningen ble  tatt i mot av lederen for kvinnesenteret, Marianne Bockelie, og Hoda Mohammed Said. Said er en av de 160 frivillige som bidro med nesten 15 årsverk for Stella i 2014. Mange av Stellas frivillige startet som deltagere, for så å gå over i rollen som frivillig bidragsyter.

Språk og arbeidstrening

Nihal Ôzdemir Hagen presenterte kurset «Kultur på norsk» for Dronning Sonja. Det er et norsktreningstilbud hvor en gjennom tavleundervisning, gruppearbeid, oppgaver, brettspill, sang og lydklipp lærer om norsk kultur og samfunnsliv, og blir flinkere til å snakke norsk.

Deretter ble Dronningen ledsaget til Stella Kafé hvor Noura Bouchlaghem presenterte prosjektet "Mat med mål og mening". Prosjektet tilbyr arbeidstrening og kvalifisering gjennom tilpasset frivillig arbeid. Ved å drive Stella Kafé kan frivillige tilegne seg nye ferdigheter, både praktiske og administrative, i tillegg til å praktisere norsken sin. Hver enkelt kvinne får bidra i forhold til sin kapasitet.

I etterkant fikk Dronningen anledning til å samtale med de frivillige over en kopp te og kaker, og lære mer om minoritetskvinnenes situasjon i Norge.

Motivasjon til deltakelse

På Stella-huset skal alle kunne delta – hver med sine ressurser, på sine premisser. Hvert enkelt menneske i vårt samfunn har noe å bidra med. Stella er et kompetansesenter der kvinnene kan utvikle seg og utvide sine nettverk gjennom deltagelse i kurs og aktiviteter, og ved å bidra som frivillig. Hovedmålet er å motivere til utdannelse og deltakelse på arbeidsmarkedet.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook