Hopp til hovedinnhold

Her er gavene til Kongehuset

I dag offentliggjør Hoffet for første gang en oversikt over gaver Kongehuset har mottatt. Listen dekker perioden 1. juni - 31. desember 2015.

10.02.2016

Listen viser gaver anslått til å ha en verdi på mer enn 1 000 kroner. I tillegg har De kongelige mottatt omlag 250 gaver til en verdi som vi anslår til å være mindre enn 1 000 kroner. Blomster utgjør en stor del av disse gavene. Listen inneholder ikke private gaver fra familie og venner.

Ny gavepolicy

I mars 2015 bestemte De kongelige en ny gavepolicy for Kongehuset: «De kongelige tar ikke imot private gaver fra kommersielle aktører.»

Det har vært viktig for oss å la policyen virke en stund slik at vi er trygge på at rutinene våre nå er gode.

Det er en lang tradisjon med gaver til Kongehus. Vårt kongehus får ofte gaver fra folk og vertskap, på reiser rundt om i landet og i forbindelse med merkedager. Dette har De kongelige satt stor pris på.

Samtidig er samfunnet i forandring på dette området og vi forandrer oss med samfunnet. Kongehuset har derfor gått gjennom praksisen for mottak av gaver og for å fjerne eventuell tvil om uheldige bindinger, har vi nå vedtatt nye og klare retningslinjer for gaver til De kongelige.

Kongehuset vil fortsatt ta i mot gaver i offisielle sammenhenger. Da foregår overrekkelsene i hovedsak i full åpenhet med presse til stede. Andre gaver sendes til slottet. Private gaver fra kommersielle aktører blir returnert til giver. Det gjøres en vurdering i hvert tilfelle og momenter vi legger vekt på er gavens størrelse, proporsjonalitet, givers motiv etc.

Alle gaver som mottas registreres i et gaveregister. Gaver til en anslått verdi av mer enn 1 000 kroner vil bli publisert på kongehuset.no. Private gaver fra familie og venner vil ikke bli offentliggjort.

 

Den første gaveoversikten er tilgjengelig som PDF via lenkelisten.
Nye oversikter vil bli publisert i tilknytning til siden Gavereglement, tilgjengelig via lenkelisten.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook