Hopp til hovedinnhold

Gjør ørkenen grønn

Ute i den jordanske ørkenen ligger et anlegg på størrelse med fire fotballbaner. Sahara Forest Project produserer 10 000 liter ferskvann hver dag og forventer en grønnsaksavling på 130 000 kilo.

07.09.2017

Hans Majestet Kong Abdullah II av Jordan og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon foretok den offisielle åpningen av senteret i dag.

«Det er imponerende å se at de klarer å produsere både mat, drikkevann, og energi i ørkenområder. Områder som i dag ikke brukes til noe. Hvis man klarer å skalere prosjektet vil det kunne være med på å bekjempe klimaendringer, skape grønne arbeidsplasser og løse viktige utfordringer for kommende generasjoner.» Kronprins Haakon.

Sahara Forest Project

Det hele startet med et pilotanlegg i Qatar I 2012. Grunntanken er «enkel»: Ta noe det er mer enn nok av – som ørken og saltvann – og bruk det til å produsere noe det er behov for: energi, mat og ferskvann.


Det nye anlegget dekker et område tilsvarende fire fotballbaner ute i den jordanske ørkenen. Foto: Anders Nybø / Sahara Forest Project

De store veksthusene og anlegget omkring drives med solenergi, og transport av saltvann inn i ørkenen ligger til grunn for det hele:

  • Saltvannet brukes til å gjøre utvinningen av solenergi mer effektiv
  • Det brukes til å kjøle ned drivhusene i perioder med svært høye utetemperaturer, noe som halverer behovet for vanning.
  • Det brukes til å produsere ferskvann til vanningsanlegg og drikkevann
  • Den gjenværende saltlaken brukes til utvinning av salt

Også utenfor drivhusene dyrkes mat og fôr ved hjelp av de samme teknologiene for nedkjøling og irrigasjon. Prøvedriften i Qatar viste fine resultater og godt kommersielt potensial, med gode avlinger, overskudd av energi og salt for salg.


Fra pilotanlegget i Qatar. Foto: Sahara Forest Project

Målet er å realisere tilsvarende anlegg i andre tørre områder som i dag ligger brakk, og gjøre ørkenen grønn igjen. Nå utvides prosjektet med et nytt anlegg i Jordan.

Nytt anlegg i Aqaba, Jordan

Senteret som ble åpnet i Aqaba i dag er et fullskala, kommersielt anlegg for produksjon av mat, vann og ren energi. Det består av to saltvannsnedkjølte drivhus, revegeteringsområder og fordampingsanlegg for salt. Sahara Forest Project produserer 10 000 liter ferskvann hver dag med bruk av solenergi, og det forventes en årlig produksjon av grønnsaker på opp til 130 000 kilo.


Gjestene fikk smake på avlingen. Foto: Anders Nybø / Sahara Forest Project

Anlegget vil også fungere som forskningssenter for videre utvikling av miljøteknologi og gode synergier. Nå starter driften av anlegget, og planene for videre utvidelse er allerede på plass.  

Kong Abdullah og Kronprins Haakon fikk en omvisning på anlegget etter åpningen, etterfulgt av et høynivåmøte om grønn vekst der både Kronprinsen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen var blant talerne.

Kronprins Haakon med klima- og miljøminister Vidar Helgesen, som også var til stede under åpningen. Foto: Anders Nybø / Sahara Forest Project

Sahara Forest Project har hovedkontor i Norge, og virksomheten støttes av både Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Yara – i tillegg til flere utenlandske aktører.

Kong Abdullah og Kronprins Haakon møttes også i går, da Kongen tok imot Kronprinsen i audiens. De diskuterte flere spørsmål av interesse for begge land, og ikke minst prosjektet de skulle besøke i dag.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook