Hopp til hovedinnhold

Klimavennlig arkitektur og byutvikling

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var i dag til stede på FutureBuilts konferanse "FutureBuilt2018 – vi som driver endring" i Asker kulturhus.

07.06.2018

FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet, et område hvor det skjer en stor utvikling.

I 2014 gjestet Kronprinsesse Mette-Marit årskonferansen til FutureBuilt, og siden den gang har programmet fått et planlagt bygg på de kongelige eiendommene i porteføljen.

Logistikkbygg blir miljøbygg

FutureBuilt har som mål å få frem gode eksempler – 50 forbildeprosjekter med høye miljøambisjoner og arkitektur av høy kvalitet.

Det nye logistikkbygget som skal bygges ved Slottet er nettopp et slikt FutureBuilt-prosjekt. Det stiller strenge krav til materialbruk, transport og energibruk. Anleggsplassen har som ambisjon å være utslippsfri. Bygget skal kles inn med naturstein og perforerte metallplater. Solceller og beplantning skal dekke taket.

Målet er at bygget skal bli et nær nullenergihus – som ikke bruker mer energi enn det skaper selv.

Forbildeprosjekter

Logistikkbygget som skal bidra til sikker håndtering av post og varer, er det første bygget som reises på Slottets grunn på over hundre år. Statsbygg er byggherre.

FutureBuilt består nå av 46 prosjekter, hvor omtrent halvparten er ferdigstilt.

Større og tettere byer

Ordfører i Asker, Lene Conradi, ønsket velkommen til dagens konferanse i Asker kulturhus. Asker er partner i FutureBuilt sammen med kommunene Oslo, Bærum og Drammen, i tillegg til syv andre partnere.

Klimaforsker Dimitri Zenghelis ved London School of Economics holdt et foredrag om fremtiden for byene for en fullsatt sal. Byene huser halvparten av verdens befolkning på syv milliarder, man anslår at 75 prosent av verdens befolkning bor i byer innen 2050.

– Alle byer gjør tiltak for å redusere klimagassutslipp. De gjør det ikke nødvendigvis for å redde isbjørnen. De gjør det for deres egen by, for å redusere forurensingen og kostnadene. De ser på det som en mulighet, sa Dimitri Zenghelis og pekte på at de neste tiårene blir kritiske. – Vi må se politisk lederskap, spesielt på lokalt nivå.

Jennifer Keesmaat, inntil nylig byplansjef i Toronto, snakket om hvordan den kanadiske byen har jobbet målrettet med å forvandle innbyggerne fra bilister til fotgjengere, syklister og brukere av kollektivtrafikk – og om å skape offentlige byrom og grøntarealer som tiltrekker seg folk og investeringer i sentrum.

I likhet med andre nordamerikanske byer har Toronto slitt med lav tetthet – i motsetning til europeiske storbyer. Jennifer Keesmaat viste til at Toronto har blitt en tettere by, uten at de har fått flere biler. Luften og vannet er renere.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook