Hopp til hovedinnhold

Offisielt besøk til Mosambik

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon innledet et to dagers besøk til Mosambik da han landet i Maputo i går kveld. På agendaen står hav og miljø, næringsliv, energi og inkludering.

12.02.2020

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein ledsager Kronprinsen på reisen. Det gjør også representanter for norsk næringsliv, som viser økende interesse for det øst-afrikanske landet.

Norge og Mosambik har begge lange kystlinjer og deler engasjementet for rene og bærekraftige hav. Mosambik er dessuten blant de landene som er mest sårbarbare for effektene av klimaendringer. De opplever stadig hyppigere tilfeller av ekstremvær, og i 2019 forårsaket syklonene Idai og Kenneth enorme ødeleggelser. 

Hav og miljø

Forsøplingen av havet sto i sentrum da Kronprins Haakon besøkte barneskolen i Costa do Sol utenfor Maputo i formiddag. Skolen ligger ikke langt fra stranden Praia dos Pescadores og deltar i et norsk-støttet prosjekt som fokuserer på bærekraftige hav og forskning på marin forsøpling. Målet er å bidra til miljøbevissthet i skole og utdanning, og opprydning i lokalmiljøer. 

Barn på skolen i Costa do Sol utenfor Maputo viste Kronprinsen Dag-Inge Ulstein hva de har laget av plast fra stranden. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Nesten 13 millioner tonn plast havner i havet hvert år. At barn nå vokser opp med en bevisst holdning til dette og tar aktiv del i ryddeaksjoner skaper optimisme og tro på at vi kan få til nødvendig endring.

Nede på stranden fikk Kronprinsen høre mer om hvordan klimaendringene påvirker Mosambik. Sykloner, tørke og flom rammer hardt. Mosambik er et fattig land der flertallet av befolkningen lever av eget jordbruk. Naturkatastrofene ødelegger avlinger og infrastruktur, i tillegg til å gjøre mange til flyktninger i eget land.

På stranden fortalte lederen av CEAR, Carlos Serra, mer om klimaendringenes effekter i Mosambik. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Denne sårbarheten og tiltak for å skape et mer robust Mosambik i møte med klimaendringene var også temaet for lunsjen som ble holdt i den norske residensen i Maputo.

Møte med Presidenten

Fra skolen reiste Kronprins Haakon til et møte med Hans Eksellense President Filipe Jacinto Nyusi. Etter innledende samtaler overvar de to signeringen av en ny avtale innenfor Olje for utvikling-programmet. 

Mosambik har store naturressurser og står foran en større utbygging av anlegg for flytende gass. Funnene kan gjøre Mosambik til en stor leverandør av energi på verdensmarkedet, og være nøkkelen til en god velferdsutvikling i landet.

Kronprins Haakon og President Filipe Nyusi møttes til samtaler. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Norge har bistått Mosambik med teknologiske løsninger innen petroleumssektoren i mer enn 30 år. Avtalen som ble signert i dag, tar samarbeidet videre. Den legger vekt på en forvaltning av ressursene som gjør at rikdommen kan komme hele samfunnet til gode. Den norske modellen kan gi verdifull kompetanse på dette området. 

Inkludering av sårbare grupper

Fra 12. til 14. februar markeres starten på et stort samarbeidsprosjekt mellom seks mosambikiske og fire norske organisasjoner. Prosjektet heter "Sammen for inkludering, Mosambik" og Kronprins Haakon var til stede under åpningen i dag. Initiativet arbeider med funksjonshemmedes rettigheter og omfatter viktige tema som organisering, utdanning og økonomisk selvstendighet.

Kronprins Haakon besøkte også TV-kanalen TV-Surdo. TV-Surdo lager program som fremmer funksjonshemmedes rettigheter og tema som helse, ernæring og HIV. Kanalen er en av tre norsk-støttede organisasjoner som samarbeider om å utdanne journalister og utvikle journalistikk basert på inkludering av sårbare grupper. 

Kronprinsen og Dag-Inge Ulstein sammen med hele TV-Surdos redaksjon. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoffTeamet bak programmene fortalte Kronprinsen om utfordringer som møter mennesker med funksjonshemming i Mosambik i dag, og Kronprins Haakon spilte inn en videohilsen til TV-Surdo.

Offisiell middag

I kveld er Kronprins Haakon President Nyusis gjest under en offisiell middag i Presidentpalasset.  

I morgen venter et tett program med næringslivssamarbeid, seminar om kvinners betydning for fredsarbeidet og feltbesøk med energifokus.

 

Under besøket til TV Surdo spilte Kronprins Haakon inn denne hilsenen til kanalens medarbeidere. Foto: TV Surdo
Fakta

Fakta om Mosambik

Hovedstad: Maputo
Største byer: Maputo, Matola og Beira

Størrelse: 799 380 km2 (Norge: 385 203 km²)
Befolkning: ca. 29 millioner (2018)
Offisielt språk: Portugisisk (11 %), men makua er størst (25 %)

Selvstendighet fra Portugal 25. juni 1975 

Styresett: Republikk 
Statsoverhode 2020: President Filipe Jacinto Nyusi

Norge og Mosambik har gode relasjoner som går tilbake til 1977 da President Samora Machel besøkte Norge og Kong Olav. 

Mosambik er et av verdens fattigste land, og står overfor store utfordringer.

Bistand fra Norge til Mosambik er viktig, men det er i økende grad et samarbeid og partnerskap på en rekke viktige områder.

Norsk næringslivsengasjement har vært beskjedent, men interessen er økende - spesielt innenfor energisektoren. Store funn av gass utenfor kysten kan gjøre Mosambik til en stor leverandør av energi på verdensmarkedet. 

Kilde: UD

 

Kronprins Haakon på stranden utenfor Maputo. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook