Hopp til hovedinnhold

På tokt med Havforskningsinstituttet

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen dro på miljøovervåkingstokt utenfor Arendal i anledning verdens miljødag. Om bord på G.M. Dannevig ble det teinetrekking i hummerreservatet – og informasjon om spøkelsesfiske, situasjonen i Oslofjorden og Havets tiår.

05.06.2020

Det ble en tur i litt ruskete vær, og Kronprinsen trakk opp en teine med to store hummer og noen små.

– Det er fantastiske dyr, som gjør veldig inntrykk. De blir veldig store her hvor det har vært lite fiske i noen år, sa Kronprinsen i møte med presse og understreket betydningen av hummerreservatet og hvor viktig det er å ta vare på arten.

Kronprins Haakon holder fram hummer på rundt 30 år. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Etter at hummerne hadde funnet veien til havet igjen, gikk turen videre til Merdø og Raet nasjonalpark.

Kampen mot «spøkelsesfiske»

Kronprinsen fikk se mannskapet i to små båter drive opprydning etter «spøkelsesfiske» som har blitt et stort problem i og rundt Raet nasjonalpark. Fisk og skalldyr blir fanget i tapte garn og teiner – og dør til ingen nytte.

Forskningssjef Jan Atle Knutsen orienterte om den marine nasjonalparken hvor sjøområder omfatter 98 prosent av nasjonalparkens totale areal. Nasjonalparken er spesiell fordi det er så tydelig hvordan isen har formet kystlandskapet både over og under vann.

Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad.

Forskningsfartøyet G.M. Dannevig. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Havforsker Even Moland fortalte om situasjonen i Oslofjorden - med lite fisk, spesielt kysttorsk.

Havets tiår

FN har erklært perioden 2021 til 2030 for Havets tiår. Havforskningsinstituttet får en viktig rolle i den sammenhengen.

– Det store målet er bærekraftsmålene som vi skal nå innen 2030. Mye av løsningen ligger i havet, men vi tar ikke godt nok vare på det. Forsuring, forsøpling og annen påvirkning fra menneskelig aktivitet gjør det vanskelig for dette fantastiske økosystemet å klare seg på en bra måte. Men her ligger også mye av løsningen. Hvis vi får til dette på en god måte, kan vi få veldig mange ressurser ut av havet på en bærekraftig måte, sa Kronprinsen videre i pressemøtet.

Algeoppblomstring, havstrømmer og leppefiskteiner

Det ble en rekke orienteringer på land før toktet tok til. Havforskningsdirektør Sissel Rogne innledet med å fortelle om stedet. Forskningsstasjon Flødevigen ligger på Hisøy i Arendal og ble opprettet i 1882. Den er en av Europas eldste institusjoner innen havforskning.

Kronprinsen trekker opp en leppefiskteine og skanner fisken under kyndig veiledning av Tonje Knutsen Sørdalen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Toktleder Lars-Johan Naustvoll fortalte om den skadelige algeoppblomstringen som tok livet av flere tonn oppdrettsfisk i 2019, og om arbeidet med algeovervåking. Kronprinsen fikk studere en vannprøve med alger i mikroskop.

Oseanograf Jon Albretsen viste fram havstrømmodeller, mens Tonje Knutsen Sørdalen orienterte om forskningen på leppefiskteiner. Kronprinsen ble utfordret på å hale en leppefiskteine og skannet fisken ved hjelp av forskernes hjelpemiddel for identifisering.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook