Hopp til hovedinnhold

Delte ut Rederiforbundets miljøpris

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten delte ut Heyerdahlprisen 2021 til HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri under Norges Rederiforbunds årskonferanse i ettermiddag.

18.03.2021

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for skipsfarten, både nasjonalt og internasjonalt, og temaet for årets konferanse var "Transitions". Gjennom pandemien har rederinæringen sett nye muligheter, og bransjen utvikles raskere i møte med nye ideer og løsninger. Konferansen satte søkelys på hvordan verden fremover kan bli for sjøfartsnæringen – og for samfunnet omkring. 

Konferansen ble strømmet fra tidligere Deichman hovedbibliotek, der Christian Strand var programleder. Foto: Kilian Munch

Satsing i krisetid

For skipsfarten er konsekvensene av pandemien alvorlige. Smitteverntiltak og reisebegrensninger gjør at flere hundre tusen sjøfolk ikke kommer seg til og fra skipene de har mønstret på. Handelsmønstre, investeringer og strategier er blitt endret.

- I krisetid kan det være lett å fokusere utelukkende på akutt problemløsing, og skyve på de mer langsiktig viktige prosjektene. Norges Rederiforbund har i stedet brukt anledningen til å intensivere satsingen på digitalisering og utviklingen av en grønnere næring. Det er imponerende – og står stor respekt av. Det vil bidra til å gjøre både den maritime næringen og verdenssamfunnet mindre sårbare i framtiden, sa Kronprinsregenten i sin tale til årskonferansen.

I flere år har Norges Rederiforbund satset på det grønne skiftet og digitalisering har kommet enda høyere på agendaen.

Prestisjepris

Heyerdahlprisen ble opprettet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Den deles ut hvert andre år til kandidater innen maritim næring som har bidratt til et bedre globalt miljø. Prisen legger vekt på innovasjon og bærekraftige løsninger på store globale utfordringer.

I år kunne Kronprins Haakon dele ut Heyerdahlprisen til HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri. De to gikk av med seieren i skarp konkurranse med Wallenius Marine og Wilhelmsens rederi.

Kronprins Haakon kunne åpne konvolutten med navnene på årets vinnere. Foto: Kilian Munch


I juryens begrunnelse heter det:

Dekarbonisering og utvikling av nullutslippsløsninger for skip som seiler over lengre distanser er uten tvil den største utfordringen skipsfarten står overfor. Vinneren av årets Heyerdahlpris har ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipp-frakteskip, brukt sin rolle som vareeier til å initiere utvikling av ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser. Årets vinner setter dermed en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen.

Lars Erik Marcussen og Per Kenneth Øye tok imot prisen på vegne av vinnerne.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook