Hopp til hovedinnhold

Fortsetter som UNDP-ambassadør

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har signert en avtale om to nye år som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP.

10.05.2021

Kronprins Haakon ble utnevnt til goodwillambassadør for UNDP i 2003.

Som UNDP-ambassadør jobber kronprinsen med å fremme FNs bærekraftsmål, med et spesielt engasjement for bærekraftsmål 1 (fattigdomsutryddelse) og 14 (livet i havet).

Kronprinsen signerer avtalen om videre innsats for FNs utviklingsprogram UNDP. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

De første 12 årene som goodwillambassadør hadde Kronprinsen et særlig fokus på FNs tusenårsmål, som ble evaluert og avsluttet i 2015.

Flere ekstremt fattige under pandemien

Arbeidet UNDP gjør har fått en ekstra viktig betydning i lys av pandemien, som har vidtrekkende sosiale og økonomiske konsekvenser for verdens fattige.

For første gang på lenge ser man at ekstrem fattigdom øker i verden. UNDP anslår at over 200 millioner flere mennesker kan ende opp i ekstrem fattigdom som følge av pandemien.

Men dette avhenger av hvilke tiltak som settes inn. Ved målrettet innsats for bærekraftsmålene anslår UNDP at over 140 millioner flere mennesker kan bli løftet ut av ekstrem fattigdom sammenlignet med dagens trend.

Feltreiser

I løpet av sin tid som goodwillambassadør har Kronprinsen vært på 25 utviklingsrelaterte reiser, inludert feltreiser med UNDP til Colombia (2019), Liberia (2017), Øst-Timor (2015), Tanzania (2014), Zambia (2013), Haiti (2012), Nepal (2011), Botswana (2009), Mongolia (2008), Burundi (2007), Guatemala (2006) og Sierra Leone (2005).

 Kronprinsens første feltreise for UNDP gikk til Kambodsja i 2004. Det inkluderte blant annet et besøk til minerydderne ved Cambodia Mine Action Centre (CMAC) i Kampong Chhnang. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook