Hopp til hovedinnhold

Besøkte ukrainere i Asker

Kommuner rundt omkring i landet forbereder seg nå på å bosette flyktninger fra Ukraina. I går fikk Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen høre om hvordan Asker jobber med å ta imot ukrainere som kommer til kommunen.

25.03.2022

Mange rundt i Norge vil få ukrainske naboer i tiden fremover. Asker kommune er blitt anmodet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette 305 flyktninger, hvorav 20 er enslige mindreårige.

I Asker møtte Kronprinsessen og ordfører Lene Conradi to søsken som har blitt direkte berørt av krigen. En storesøster som allerede bodde i Norge før krigen i Ukraina brøt ut, og en lillebror som nylig har flyktet til Norge.

Foreldrene er fremdeles i Ukraina, det er også mange venner og bekjente.

I samtale med Kronprinsessen fortalte søsknene om hvordan de har opplevd den siste tiden.

Orienterte om kommunens arbeid

Etter møtet med søskenparet fra Ukraina fikk Kronprinsessen en orientering om hva som nå gjøres for å ta vare på flyktningene som bosettes i kommunen.

Ordfører Lene Conradi og Karin Helena Buberg, konstituert virksomhetsleder for inkludering og mangfold i Asker kommune fortalte om hvordan de jobber med å ivareta flyktningenes rettigheter og behov.

Barn og unge som kommer som enslige mindreårige følges tett opp av kommunen, som hjelper dem med blant annet bolig, skolegang og helseoppfølging.

Kommunen samarbeider tett med ulike aktører, som frivillige organisasjoner og næringslivet, for å skape et trygt og godt nærmiljø for de som nå kommer.

I Asker rådhus orienterte kommunen om arbeidet med å bosette flyktninger. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook