Hopp til hovedinnhold

Det kongelige hoff presenterer i dag sin årsrapport for 2021

Arbeidet for Kongefamilien og Hoffet ble også i 2021, som for resten av samfunnet, preget av koronapandemien, men aktivitetsnivået har likevel vært høyt.

25.04.2022

Kongefamilien har besøkt åtte fylker fysisk og tre digitalt, samt 31 kommuner fysisk og 13 digitalt. Det har vært avholdt 50 statsråd på Slottet, og andre lands ambassadører har vært mottatt i høytidelig audiens 27 ganger. I november tok Kongeparet imot Nederlands kongepar på statsbesøk, og Kronprinsen var på offisielt besøk til USA.

Sikkerhetsprosjektet

I 2021 har arbeidet med Sikkerhetsprosjektet ved Kongelige eiendommer vært på sitt mest intensive, og store deler av prosjektet har blitt ferdigstilt i løpet av året.  Det høye aktivitetsnivået har medført et planlagt regnskapsmessig underskudd som dekkes av tidligere avsetninger i prosjektet.  Prosjektet ble etablert i 2016 på oppdrag av Justisdepartementet, etter en sikkerhetsanalyse i regi av Politidirektoratet i perioden 2012-2015, og planlegges ferdigstilt i 2022.

Sikkerhetsprosjektet har en kostnadsramme på 623,8 millioner kroner. I løpet av arbeidet med prosjektet har mange av forholdene vist seg å være mer kompliserte enn det som ble lagt til grunn under forprosjektet – og dermed har prosjektet blitt noe forsinket og dyrere enn prosjektert. Dette handler om både grunnforhold og hensyn til forvaltning av kulturminner. Samtidig har pandemien gjort det vanskeligere å få leveranser av materiell til Norge i tide, i tillegg til økte priser og til dels mangel på fagressurser. I første kvartal 2022 gikk en av våre tre hovedleverandører konkurs, med økte kostnader som konsekvens. Prognosen er økt, og midler ut over kostnadsrammen vil bli nødvendig.

Årsregnskapet                                                                                                            

Det planlagte regnskapsmessige underskuddet for sikkerhetsprosjektet er på kroner 129 144 266 som dekkes av tidligere avsetninger. Prosjektet har 19,6 millioner kroner i ubrukte midler per 31.12.21.

Som Hoffet varslet ved offentliggjøringen av årsregnskapet for 2020 har den ordinære driften i 2021 et regnskapsmessig underskudd. Dette utgjør kroner 4 704 497. På grunn av koronapandemien kunne en rekke tiltak ikke gjennomføres året før, og disse ble gjennomført i 2021. Det er brukt over 8 millioner kroner på rehabilitering og vedlikehold av eiendommer og parker i 2021.

Driftskostnadene knyttet til strømutgifter var 3,7 millioner kroner høyere enn i 2020, noe som er en økning på 111 %.

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2021 er overlevert til Stortingets presidentskap, Kommunal- og distriktsdepartementet og Riksrevisjonen.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook