Hopp til hovedinnhold

Samtidskunst på MUNCH

Hennar Majestet Dronninga var i kveld til stades under opninga av tre samtidsutstillingar på MUNCH i Oslo.

30.09.2022

Fredag var det duka for offisiell opning av haustens tre samtidsutstillingar "MUNCH Triennale – Maskinen er oss", "SOLO OSLO – Apichaya Wanthiang" og "Camille Henrot – Munn til munn" på Munchmuseet i Oslo.

I festsalen ønskte Direktør for MUNCH Stein Olav Henrichsen velkommen til utstillingsopninga. Han vart under arrangementet òg takka av – etter 12 år som direktør ved Munchmuseet.

Dronninga blir ønskt velkommen utanfor Munchmuseet av ordførar Marianne Borgen og direktør for MUNCH Stein Olav Henrichsen. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelege hoffet

Kurator for samtidskunst Tominga O´Donnell presenterte dei tre nye utstillingane. Slagverkstrioen Pinquins framførte det musikalske innslaget "My favorite thing 1", før byråd for kultur Omar Samy Gamal i Oslo erklærte utstillingane for opna.

Etter den offisielle opninga fekk Dronning Sonja ei omvising i dei tre utstillingane. 

I tredje etasje fekk Dronninga sjå aller første utgåve av "MUNCH Triennale". Det er ei ambisiøs gruppeutstilling for samtidskunst som skal lanserast med eit nytt samfunnsaktuelt tema kvart tredje år. I den første utgåva, med tittelen Maskinen er oss, reflekterer 26 dagsaktuelle kunstnarar på ulikt vis over korleis ny teknologi påverkar oss, både som enkeltmenneske og som fellesskap.

Her møtte Dronninga tre av kunstnarane som er inkluderte i utstillinga – Frida Orupabo, Corey Arcancel og Helle Siljeholm – som viste fram og fortalde om verka sine. 

Eit fleirtal av verka er laga spesielt til utstillinga, og fleire av dei tek utgangspunkt i det nye museet og omgjevnadene rundt. Dei medverkande kunstnarane kjem frå heile verda, men høyrer til den same digitale røyndommen.

Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen vart takka av med applaus frå publikum under utstillingsopninga – etter tolv år som direktør ved Munchmuseet. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelege hoffet

Første vinnar av Edvard Munch Art Award

I 9. etasje møtte Dronninga den franske kunstnaren Camille Henrot, som utforskar korleis menneske relaterer til kvarandre og til omgjevnadene sine i separatutstillinga "Munn til munn". Gjennom utstillinga, som består av måleri, teikningar og ein bronseskulptur, utforskar Henrot dei intime relasjonane våre.  

Camille Henrot (f. 1978) var den første kunstnaren som fekk Edvard Munch Art Award – og utstillinga "Munn til Munn" på MUNCH er eit resultat av denne utmerkinga. Henrot utforskar korleis menneske relaterer til kvarandre og til omgjevnadene sine.

Pulserande lys- og lydinstallasjon

I utstillingsserien "SOLO OSLO" ønskjer MUNCH å løfte fram nyetablerte og lokale kunstnarar og formidlarar. Under besøket fredag fekk Dronninga sjå andre utgåve av utstillingsserien med kunstnaren Apichaya (Piya) Wanthiang.

I utstillinga kan publikum bevege seg gjennom ein pulserande installasjon med lyd og lys. Wanthiang kjem frå Thailand, og gjennom ei rekkje ulike medium og tilnærmingar skaper ho installasjonar for å sjå korleis dei påverkar oppfatninga, oppførselen og interaksjonen vår med kvarandre og omgjevnadene. 

I eit tilhøyrande formidlingsprosjekt har Frida Rusnak valt å jobbe med blinde og svaksynte unge vaksne. I samarbeid med Norges Blindeforbunds Ungdom har ho jobba med å identifisere utfordringar og finne løysingar for å gjere utstillinga meir tilgjengeleg. 

Dronninga møtte konseptutviklar og formidlingsmentor for "SOLO OSLO" Tove Sørvåg med kunstnar Piya Wanthiang og formidlar Frida Rusnak, som fortalde om prosjektet.

 Frå utstillinga med kunstnar Apichaya (Piya) Wanthiang. Foto: Munchmuseet

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook