Hopp til hovedinnhold

Kongen besøkte Evenes flystasjon

Hans Majestet Kong Harald besøkte i går Nye Evenes flystasjon for å få en nærmere innføring i hvordan Forsvaret løser sitt viktige oppdrag i nord.

19.11.2023

Kongen besøkte blant annet den fremskutte basen for kampflyene F-35 og fikk være med på en overvåkningsflyving fra Evenes til Bodø med et av Forsvarets nye P-8 Poseidon.

P-8 Poseidon

Norge har anskaffet fem P-8 Poseidon som en del av sin maritime overvåkings- og patruljekapasitet. P-8 Poseidon er et avansert maritime patruljefly utviklet av Boeing, og det er designet for å utføre ulike oppgaver, inkludert anti-ubåtkrigføring, overvåking av skipstrafikk, søk og redning, samt innsamling av etterretningsinformasjon.

De nye P-8 flyene erstatter P-3 Orion som Norge gikk til anskaffelse av for første gang på 1960-tallet. P-8 Poseidon har avanserte sensorer og kommunikasjonsutstyr som gjør det egnet for et bredt spekter av oppgaver. Dette flyet gir Norge muligheten til å oppdage og reagere på potensielle trusler i havet, og det kan også bidra til å styrke samarbeidet med allierte nasjoner som bruker samme type fly.

Kongen fikk en omvisning i ett av de nye overvåkningsflyene. Foto: Stian Klaussen / Forsvaret

Disse flyene er en viktig kapasitet for at Norge skal kunne utføre sitt viktige oppdrag som NATOs øyne og ører i nord.
Orientering fra Totalberedskapskommisjonen

Quick Reaction Alert

I januar 2022 overtok Evenes QRA-oppdraget fra Bodø. QRA står for "Quick Reaction Alert," og det er et beredskapssystem for å respondere raskt på potensielle trusler i luftrommet. QRA-oppdraget involverer å ha kampfly klar til å reagere innen kort tid etter mottak av et varsel eller oppdagelse av ukjente fly eller andre potensielle trusler nær nasjonens luftgrenser.

På Evenes betyr dette at to F-35 kampfly er klare til å ta av innen 15 minutter hvis det er ukjente fly i nærheten av norsk luftrom. Disse kampflyene har som oppgave å identifisere og dokumentere de ukjente flyene, og om nødvendig hindre dem fra å ulovlig trenge inn i norsk luftrom. QRA-beredskapen er en viktig del av nasjonal sikkerhet for å håndtere potensielle trusler i luften raskt og effektivt. 

Kongen fikk se en demonstrasjon av F-35 beredskapen på Evenes. Foto: Stian Klaussen / Forsvaret

Som både hovedbase for patruljeflyene P-8 Poseidon og som fremskutt base for F-35 utvikles Nye Evenes flystasjon til en svært viktig base for Forsvaret i nord. Innen 2025 vil Evenes flystasjon bestå av 500 ansatte og 300 soldater i førstegangstjeneste.

Kongen avlegger jevnlig besøk til Forsvaret. Tidligere i år møtte han vernepliktige som vokter Norges grense mot Russland, ved Garnisonen i Sør-Varanger.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook