Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Bodø

Svein Valle ble søndag vigslet til ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Hans Majestet Kongen var til stede under vigslingsgudstjenesten i en fullsatt Bodø domkirke.

20.11.2023

Også biskoper fra flere land hadde møtt fram for å delta på høytidsgudstjenesten.

Regjeringen var representert ved kulturminister Kjersti Toppe som er ansvarlig statsråd for tros- og livssynssaker, mens første visepresident Svein Harberg representerte Stortingets presidentskap.

Kong Harald sammen med biskop Svein Valle og preses Olav Fykse Tveit etter vigslingsgudstjenesten i Bodø domkirke. Foto: David Engmo / NTB

– Kjære Svein, når du i dag blir biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, går du inn i en oppgave som er 2000 år gammel, sa preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, i sin tale til den nye biskopen.

Tveit tok i talen også opp urett som ble begått mot samer, kvener og skogfinner som en følge av fornorskningspolitikken – som også kirken var en del av.

– Nå skal du lede og vise at dette bispedømme har et særlig ansvar for lulesamisk kirkeliv. Du har gjort deg kjent med det, og du har tatt initiativ til at det skal komme til uttrykk også i dag.

Etter at preses hadde avsluttet sin tale, gikk den nye biskopen fram og avla sitt løfte. Han knelte ved alterringen og ble bedt for med håndspåleggelse fra andre biskoper og medvirkende. Deretter tok Svein Valle over ledelsen av gudstjenesten som fortsatte med trosbekjennelsen, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Gudstjenesten i Bodø domkirke der Svein Valle vigsles til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Foto: David Engmo / NTB

Biskop Valle overtar etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes som gikk av ved oppnådd aldersgrense 1. august i år. Jusnes er den første kvinnelige biskopen som har virket i Nord-Norge.

Svein Valle er godt kjent med bispegjerningen ved at han kommer fra stillingen som domprost i Bodø og fungerende biskop. Han har også vært studentprest i sin prestekarriere.

Etter gudstjenesten i Bodø domkirke var Kong Harald og statsråd Kjersti Toppe til stede ved en mottakelse på Hotell Ramsalt til ære for den nye biskopen.

Svein Valle er den åttende biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme som ble opprettet i 1952 – da regjeringen delte det daværende Hålogaland bispedømme i to. Bispedømmet omfatter menighetene i Nordland fylke.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook