Hopp til hovedinnhold

Skoleprisen til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole tildeles i år Dronning Sonjas skolepris for deres arbeid med inkludering og likeverd. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen overrakte i dag prisen til skolen på Hamar. 

30.11.2023

Dronning Sonja tok initiativet til Skoleprisen i 2005, og delte ut prisen for 15. gang i 2021. I år har Kronprins Haakon overtatt prisen på Dronningens vegne. Den vil fortsatt bære hennes navn, men Kronprinsen vil stå for utdelingen. I likhet med sin mor, har han et stort engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår.

Prisen til Storhamar videregående skole på Hamar ble delt ut under et arrangement på skolen.

Kronprinsen ble ønsket velkommen og vist rundt av elevrådsleder Ingrid Dyrkorn og rektor Hjørdis Bjølseth. Det var elevene selv som som tok initiativ til årets søknad fra skolen, og elevrådsstyret brukte søknadsprosessen til å styrke arbeidet med likeverd og inkludering. 

Elevene ved skolens ulike programområder fortalte om skolehverdagen. Her fra skolens kjøkken der elever ved restaurant- og matfag har mye av undervisningen sin. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

I juryens begrunnelse for tildelingen av årets skolepris ble blant annet skolens fokus på elevinkludering trukket frem:

«På Storhamar skole står elevdemokratiet i sentrum og elevene ses på som aktive deltakere, noe som viser seg både i resultater, i tiltak og i evalueringsprosessene. Elevene opplever her at de er en del av skolen og ikke bare er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet. Skolens mandat er også å utligne sosiale forskjeller. Tilpasset opplæring er på Storhamar skole et grunnleggende og bærende prinsipp for å oppnå likeverd, inkludering, mestring – og å mestre det å ikke mestre

Under besøket viste elevene frem mye av de holder på med i skolehverdagen på Storhamar skole. Kronprinsen møtte elever ved alle skolens programfag: Idrettsfag, Helse- og oppvekst og Restaurant og matfag. Skolens tilrettelagte avdeling, Team 4, ble også besøkt.  

Elever ved 2. klasse på helse- og omsorgsfag viste frem praktiske øvelser de gjør som del av undervisningen på helselabben. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

I atriumet var alle elevene samlet når prisen skulle overrekkes. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og juryleder for Dronning Sonja skolepris Inga Bolstad holdt taler, før Kronprinsen talte og avduket prisen. Skolen mottar 250 000 kroner, samt et kunstverk som Dronningen har laget. 

Under seremonien var det blant annet også flere musikalske innslag fra elever ved skolen, før Kronprinsen ble ledsaget til skolens restaurant for lunsj. 

Elevene ved Restaurant og matfag hadde forberedt, laget og serverte lunsj i skolens restaurant. Den røde tråden for lunsjen var potet som hovedråvare, servert på ulike måter sammen med lokal mat fra Innladet, deriblant pultost, sik, kål og rotgrønnsaker. I glasset ble det servert lokal eplemos fra Nes. 

Ambisiøse mål for læringsmiljøet 

Storhamar videregående er en kombinert videregående skole med opplæringsansvar for ungdom og voksne, og har i dag 480 elever. Programtilbudet omfatter studieforberedende, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og fra 2009 – studiespesialisering med hverdagsmestring, et tilbud for elever med sammensatte behov.

På Storhamar skole står elevdemokratiet i sentrum og elevene ses på som aktive deltakere. Tilpasset opplæring er på Storhamar skole et grunnleggende og bærende prinsipp for å oppnå likeverd, inkludering, mestring og å mestre det å ikke mestre.

Skolen har utviklet den såkalte Storhamar-modellen for å involvere elever aktivt i hvordan de jobber. Elevene opplever å være en del av skolen, og ikke bare at de er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet. 

Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005 og delte den ut for 15. gang i 2021. 

Fakta

Dronning Sonjas Skolepris

Prisen ble etablert i 2005 etter initiativ fra Dronning Sonja. Den deles ut annet hvert år* til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Fram til 2021 delte Dronningen selv ut prisen ved et besøk på skolen.

Vinnerskolen får 250 000 kroner og et kunstverk utformet av Dronningen. 

Fra 2023 overtok Kronprins Haakon skoleprisen og vil foreta utdelingene på Dronningens vegne. Hans første utdeling av Dronning Sonjas Skolepris vil finne sted 30. november på Storhamar videregående skole.

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen og oppnevner en jury. Statsforvalterne nominerer skoler fra hvert fylke.

Kriterier for tildeling:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.


*Inntil 2019 ble prisen delt ut hvert år.

Dronning Sonja besøker elever og lærere på Fagerlund skole (Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook