Hopp til hovedinnhold

Det kongelige hoffs årsrapport for 2023

Kongehusets aktiviteter gjennom året speiler Norge i dag. Kongefamiliens reiser til 47 kommuner, offisielle besøk til fem europeiske land, ulike arrangementer sammen med det norske forsvaret samt søkelys på landets beredskap, viser både hva som er viktig for Norge og hva Kongefamilien er engasjert i.

18.04.2024

Kongefamilien traff også i 2023 mennesker over hele Norge: på skoler, hos nystartede bedrifter og tradisjonelle industribedrifter, på museer og i kirker, hos primærnæringer, på festivaler og spel, hos forskningsinstitusjoner, organisasjoner og institusjoner, på sportsarrangementer og hos mange av dem som ble så hardt rammet av uværet «Hans» i august.

Sikkerhetssituasjonen i Europa har preget 2023. Kongen og Kronprinsen har gjennomført en lang rekke besøk og aktiviteter med det norske forsvaret. I tillegg har både flåtebesøket på USS Gerald R. Ford i mai og besøket av President Volodomyr Zelenskyj på Slottet i desember, minnet om alvoret i den verden vi lever i, og viktigheten av godt alliert samarbeid. Utenfor Norge har Kongefamilien representert Norge i Danmark, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Tyskland. Besøkene har hatt overskrifter som det grønne skiftet, forsvars- og næringsutvikling og kultursamarbeid.

Kongelige aktiviteter preges også av milepæler i familiens historie. I år har Kronprinsparet markert sine 50-årsdager. Kronprinsparet ønsket å bruke anledningen til en feiring av Norge og fellesskapet vårt gjennom å løfte fram hele vårt langstrakte land og de mange menneskene som bidrar til å skape vårt Norge. Dette gjorde de blant annet gjennom flere reiser rundt om i landet og en stor bakgårdsfest på Slottet i august – med 370 gjester fra hele Norge.

Årsregnskapet

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste er gjort opp med et regnskapsmessig resultat som viser et planlagt underskudd på 54,3 millioner kroner sammenholdt med årets bevilgning, og som dekkes av tidligere bevilgninger. Resultatet er i tråd med forventningene som ble fremskrevet i årsrapporten for 2022. 

Årsaken til underskuddet er at bevilgningene til sikkerhetsprosjektet ikke er helt i fase med utbetalingene. I 2023 har prosjektet et regnskapsmessig underskudd på 70,9 millioner kroner (jf. tilsvarende overskudd for 2022 på 92,7 millioner kroner). Sikkerhetsprosjektet, som har pågått siden 2016, ble i store trekk avsluttet i 2023. Perimetersikringen rundt Slottet og Slottsparken ble lukket, og Logistikkbygget, som sikrer trygg håndtering av post, varer og avfall, ble åpnet. Det gjenstår noen mindre arbeider, som nå er i sluttfasen.

Driftsregnskapet for Det kongelige hoff viser et overskudd på 16,5 millioner kroner. Hovedårsaken til driftsoverskuddet er at både reansettelser og prosjekter ble utsatt på grunn av et pågående organisasjonsutviklingsprosjekt. Regnskapet viser at betydelige deler av den ordinære bevilgningen benyttes til drift og vedlikehold av Slottet og øvrige statlige kongelige eiendommer, samt de kulturelle og historiske verdier som befinner seg der.

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2023 er overlevert til Stortingets presidentskap, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og Riksrevisjonen.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook