Hopp til hovedinnhold

Utnevnelse til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt Sykehusdirektør Knut Einar Schrøder, Tromsø, til Kommandør av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for norsk helsevesen.
23.01.2007

Ordensrådet har i sin begrunnelse lagt vekt på hans innsats for oppbyggingen av Universitetssykehuset Nord-Norge til en fullverdig universitetsklinikk og utviklingen av nye spesialiteter ved sykehuset. Her nevnt oppbyggingen av fullverdig hjertekirurgisk og medisinsk tilbud i landsdelen, kreftbehandling med stråleterapi, nevrokirurgisk avdeling ved RiTø og satsingen på telemedisin som virkemiddel for å flytte spesialisthelsetjenesten ut til pasientene.

Vektlagt er også hans pågående og uoppslitelige engasjement på vegne av den nordnorske pasient og målbevisste arbeid for å oppfylle visjonen om at et likeverdig helsetilbud også skal gjelde den nordnorske landsdelen.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Festsalen på UNN, avdeling Åsgård, Åsgårdsveien 40, Tromsø, torsdag 15. februar 2007 kl 1400 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Troms, Svein Ludvigsen.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook