Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt billedhogger Kristian Blystad til Kommandør og professor Torleiv Ole Rognum, professor Gunnar Danbolt, sykepleier Marie Aakre og gründer Bjarne Egill Skeie til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden.
07.11.2007

Billedhogger Kristian Blystad, Skjeberg

H.M. Kongen har utnevnt Kristian Blystad til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats som billedhogger og bidrag til norsk og internasjonal arkitektur.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på at han ved utnyttelse av forskjellige materialer, har skapt en rekke hovedverker innen norsk billedhoggerkunst. Stor vekt er også lagt på hans samarbeide med arkitekter og deltagelsen i utformingen av betydelige byggverk i Norge og i utlandet.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement ved Johansen Monument, Skjeberg, fredag 23. november 2007 kl 15:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Østfold, Anne Enger Lahnstein.

Professor, dr. med. Torleiv Ole Rognum, Asker

H.M. Kongen har utnevnt Torleiv Ole Rognum til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats innen krybbedødsforskning og rettsmedisinsk arbeid.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på hans utrettelige forskningsinnsats og formidlingsarbeid innen krybbedød. Han har lyktes i å omsette forskningsresultater til praksis og slik bidratt til betydelige forbedringer av stor samfunnsmessig betydning. Det er også lagt vekt på hans innsats som rettsmedisiner og rettsmedisinsk identifiseringsarbeid ved massekatastrofer.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Soria Moria i Oslo, fredag 30. november 2007 kl 1300 og vil bli foretatt av Fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Professor Gunnar Danbolt, Bergen

H.M. Kongen har utnevnt Gunnar Danbolt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats som kunstformidler.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på hans innsats som formidler på høyt nivå av norsk og europeisk kunsthistorie og billedkunst. Videre er det tillagt stor betydning at han ved popularisering gjennom media, radio og fjernsyn, har formidlet sitt fag og gjort kunsthistorien tilgjengelig for allmennheten.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Bergen kunsthall, Bergen kunstforening, torsdag 22. november 2007 kl 12:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Hordaland, Svein Alsaker.

Sykepleier Marie Aakre

H.M. Kongen har utnevnt Marie Aakre til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats innen pasient- og kreftomsorgen.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på hennes innsats og omsorgen for kreftsyke pasienter og deres pårørende ved livets slutt. Videre er det lagt vekt på hennes virke som veileder og prosjektleder i etiske spørsmål.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved Norges Sykepleierforbunds landsmøte på Edderkoppen i Oslo, tirsdag 6. november 2007 kl 18:15 og vil bli foretatt av Kansellist Thomas Gram.

Gründer og ingeniør Bjarne Egill Skeie, Kristiansand

H.M. Kongen har utnevnt Bjarne Egill Skeie til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk næringsliv.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på at han gjennom lang tid har vært en fremtredende industribygger og har maktet å skape et internasjonalt kompetansemiljø i Kristiansand. Det er også tillagt stor betydning at hans arbeid som gründer og pådriver i utvikling og produksjon av boreutstyr i verdensklasse har gitt store ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Hotell Caledonien, Kristiansand, tirsdag 20. november 2007 kl 19:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook