Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt filmprodusent John Martin Jacobsen til Kommandør og kartverksjef Knut Ole Flåthen og politimester Olav Elias Sønderland til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

17.06.2008

Filmprodusent John Martin Jacobsen, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt John Martin Jacobsen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk film.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans betydningsfulle innsats for det norske filmproduksjonsmiljøet, som han har inspirert og utfordret til å tenke større og tørre mer. Vektlagt er også at han står bak flere av de største og mest kjente filmene i norsk filmhistorie. Hans internasjonale engasjement har hatt stor betydning for norsk films utvikling ved å bringe norsk film ut til et internasjonalt publikum.

Tid og sted for overrekkelse av dekorasjonen er foreløpig ikke fastsatt.

Politimester Olav Elias Sønderland, Stavanger

H.M. Kongen har utnevnt Olav Elias Sønderland til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for embetsfortjeneste og hans innsats for redningstjenesten.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på den betydning hans innsats har hatt for redningstjeneste i Norge. Han har med sin innsats og erfaring i ledelse av redningstjenesten i Nord-Norge og senere i Sør-Norge vært en ruvende skikkelse og en pådriver for videreutvikling av tjenesten. Han har også i sterk grad bidratt til å sette norsk redningstjeneste på kartet også internasjonalt. Vektlagt er også hans engasjement og innsats innen samfunnssikkerhets- og totalforsvarsspørsmål.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Politihuset i Stavanger, tirsdag 24. juni 2008 kl 12:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Rogaland.

Kartverksjef Knut Ole Flåthen, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Knut Ole Flåthen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgavnlige virke.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans visjonære gjennomføringsevne og hans evne til å skape gode allianser. Dette har bidratt til helhetlig nasjonal tenking og innføringen av et banebrytende nasjonalt samordnet og fullintegrert eiendomsinformasjonssystem. Hans innsats som leder for karttjenesten i Norge har gitt beundringsverdige resultater av samfunnsmessig stor betydning og han har bokstavelig talt satt Norge på verdenskartet.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Klækken Hotell, Hønefoss, mandag 30. juni 2008 kl 19:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum assistert av Kansellist Thomas Gram.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook