Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt naturverner Sonja Louise Barth, museumsdirektør Anniken Thue og operasanger Terje Stensvold til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

05.12.2008

Naturverner Sonja Louise Barth, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Sonja Louise Barth til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes uegennyttige samfunnsinnsats.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på hennes virksomhet med folkeopplysning og formidling av natur- og kulturhistorisk kunnskap.

Hennes bistand ved forskning av plante-, dyre- og fuglelivet i Rondane og ikke minst hennes uegennyttige innsats som naturverner er av stor samfunnsmessig betydning.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Munch-værelset i Oslo Rådhus, fredag den 12. desember 2008 kl 14:00 og vil bli foretatt av Kansellist Thomas Gram.

Museumsdirektør, mag.art. Anniken Thue, Bergen

H.M. Kongen har utnevnt Anniken Thue til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for norsk kulturliv.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at hun gjennom mange år har hatt mange og varierte ledende posisjoner innen museumvirksomheten i Norge. Både som styremedlem og som leder for enkeltmuseer har hun påvirket og utviklet museene i takt med tiden. Hun var også sentral i omorganiseringen og opprettelsen av Nasjonalmuseum for Billedkunst, Arkitektur og Design med en felles administrasjon.

Hennes brede faglige viten og erfaring har bidratt til at publikum har fått større kunnskap og innsikt i det kulturelle og museale fagområdet.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Singerrommet i Permanenten, Nordahl Brunsgate 9, Bergen den 16. desember 2008 kl 12:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Hordaland Svein Alsaker.

Operasanger Terje Stensvold, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Terje Stensvold til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats som operasanger.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at han er en av våre fremste operasangere og at han gjennom sin karriere har innehatt de fleste hovedroller for baryton ved Den Norske Opera.

Betydning er også tillagt hans seriøse og pedagogiske opptreden også utenfor scenen hvor hans PR-innsats fremmer interessen for norsk sang og musikk i Norge og ute i Europa.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Den Norske Opera, fredag 5. desember 2008 kl 12:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av Kansellist Thomas Gram.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook