Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Polen: Tale ved gallamiddagen

H.M. Kongens tale under gallamiddagen i anledning Kongeparets statsbesøk til Polen 9. - 11. mai 2012.

Herr President,
Fru Komorowski,
Deres Eksellenser,
Mine damer og herrer,

Det er en stor glede for Dronningen og meg å nok en gang kunne avlegge republikken Polen et statsbesøk.

I 1996 slo vi fast at de politiske, økonomiske og kulturelle forbindelsene mellom Polen og Norge var i sterk utvikling. I dag ser vi en dynamikk, bredde og dybde i våre bilaterale forbindelser som langt overgår det mange av oss kunne forutse.

Polen har hatt en imponerende utvikling de siste to tiårene og er nå en sentral politisk og økonomisk partner i Europa. I dag kjennetegnes våre to land av vekst og stabilitet. Men – vi deler også en også en historie preget av fattigdom, krig og okkupasjon.

Et historisk og sterkt bånd mellom våre to land springer ut av fellesskapsfølelsen fra alliansen under den andre verdenskrig. Polen kjempet for sin egen frihet – og andres. Narvik har en helt spesiell betydning både for polakker og nordmenn. Vi minnes med respekt og takknemlighet de mange polske soldater som ga sitt liv for vår frihet.

I en radiotale i mai 1940 uttalte min farfar, kong Haakon VII: ”Polen har opplevd hva det betyr å miste frihet og uavhengighet. Jeg takker dem fordi de er kommet oss til hjelp. Måtte også Polen gjenvinne sin frihet i nær fremtid.”

Det polske folks utrettelige og modige kamp for frihet og demokrati på 1970- og 80-tallet mobiliserte også det norske folk og organisasjoner i det sivile samfunn. Den tverrpolitiske organisasjonen ”Solidaritet Norge – Polen” var her en viktig støttespiller for undergrunnsbevegelsen i Polen. Også tildelingen av Nobels fredspris til Lech Walesa hadde stor betydning. Vi ser i dag hvordan andre land i endring søker lærdom av de fredelige demokratiske prosesser som fant sted i Polen.

Gjennom NATO-samarbeidet står Polen og Norge sammen med våre likesinnede i arbeidet for internasjonal stabilitet og sikkerhet. Vi legger stor vekt på betydningen av forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi er begge med i EUs indre marked – om enn med ulik innfallsport – Polen som medlem av EU, Norge gjennom EØS-avtalen.

Gjennom EØS-midlene har samarbeidet vårt fått en tilleggsdimensjon. EØS-midlene skal bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området – men også bidra til å styrke forholdet mellom Polen og Norge. EØS-midlene gir oss store muligheter til å videreutvikle og fordype vårt samarbeid på en rekke områder hvor vi har felles interesser. For de neste fem årene er det lagt opp til tett faglig samarbeid i programmer knyttet til miljø, forskning, helse, kultur og justissektoren.

Dette statsbesøket vil gi oss anledning til å se noen av resultatene av det norske bidraget gjennom EØS-midlene og lære mer om de videre planene. Dronningen og jeg ser frem til dette.

Tradisjonelt har vi samarbeidet på det utenrikspolitiske og det forsvars- og sikkerhetspolitiske felt. Forsvarssamarbeidet kommer også til uttrykk gjennom nært samarbeid på teknologi - og materiellsiden. Polen utgjør et av de viktigste eksportmarkedene for norsk sjømat, og vi setter pris på den posisjon norsk sjømat har fått hos polske konsumenter. Dronningen og jeg gleder oss til å overvære finalen i kokkekonkurransen ”Best young chef” imorgen – og håper å kunne ta med oss noen tips hjem!

Idrett binder nasjoner sammen. I vennskapelig kappestrid har vi de siste årene fått hard konkurranse fra flere store polske idrettshelter. Skihopperen Adam Malysz har fått den høythengende norske Holmenkollmedaljen for sine flotte idrettsprestasjoner gjennom mange år. Det er hyggelig å konstatere at mange unge polske hoppere følger i hans spor. Justina Kowalczyk har gitt norske langrennsløpere tøff konkurranse med sine imponerende seire de siste årene. Forhåpentligvis vil hennes innsats stimulere til enda større bredde i polsk langrenn på toppnivå. Under fjorårets VM på ski i Holmenkollen i Oslo, var også den polske statsminister Tusk til stede. Sammen kunne vi glede oss over store idrettsprestasjoner og ikke minst den gode stemningen blant publikum, hvor polske og norske flagg dominerte.

Våre nære bånd til Polen er svært tydelige for alle nordmenn. I løpet av de siste tiårene har mange polske arbeidere kommet til Norge for kortere eller lengre perioder. Vi er takknemlige for deres bidrag til verdiskaping i Norge. Videre har mange studenter og forskere fra begge land samarbeidet nært og hatt fruktbare utvekslingsopphold.

Et annet viktig og synlig uttrykk for våre nære forbindelser, er det brede samarbeidet på kulturområdet fra Chopins tid frem til i dag. Flere av våre to lands viktigste kulturpersonligheter har samarbeidet og inspirert hverandre opp gjennom årene. Jeg vil særlig trekke frem områder som klassisk musikk, samtidsmusikk, scenekunst og litteratur, billedkunst, film og arkitektur.

Herr President,
Den varme og vennskapelige mottakelsen Dronningen og jeg har fått, vitner om det gode og nære forholdet mellom våre to land og folk. Det er en glede for oss å besøke Polen. Jeg vil be alle om å være med meg og utbringe en skål for republikken Polens president og fru Komorowski og det polske folk.

 

09.05.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook