Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Tyskland: Tale ved lunsj i Forbundsrådet

H.M. Kongens tale under lunsj i Forbundsrådet, Berlin, under statsbesøk til Tyskland, oktober 2007.

Herr Forbundsrådspresident,
Fru Ringstorff,
Eksellenser,
Mine damer og herrer,

Dronningen og jeg er glade for å være tilbake i Tyskland. Vi fikk en varm mottakelse i formiddag, og vi ser frem til å styrke de gode vennskapsbåndene som eksisterer mellom våre to land og det brede samarbeidet som forener oss.

I de tretten årene som har gått siden vårt forrige statsbesøk har det tosidige forholdet vokst i dybde og bredde. Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Utviklingen i dette landet er dynamisk og våre økonomiske forbindelser er i sterk vekst. Samhandelen er mer enn doblet de siste seks årene, og den bare øker.

Energi står i sentrum for vårt økonomiske samkvem, selv om norsk fisk også har god omsetning på det tyske markedet. Norge leverer i dag nær en tredjedel av gassen som forbrukes her. Det er gledelig at tyske selskaper i økende grad engasjerer seg på norsk sokkel, både i utvinning av olje og gass samt i leveranse av høyteknologi og kompetanse. I denne sammenheng er det viktig å berømme det arbeidet begge land gjør for å utvikle metoder for fangst og lagring av CO2. Nettopp disse tema skal diskuteres grundig under det tysk-norske energiseminaret i Düsseldorf om to dager der jeg vil være tilstede.

Kontakten mellom tyske og norske politikere er hyppig og nær. Begge er vi del av EUs indre marked, - Tyskland som medlem av EU, Norge gjennom EØS-avtalen.

Tyskland og Norge står også tett sammen for å løse globale utfordringer. I Afghanistan står vi skulder ved skulder i arbeidet med å stabilisere og gjenoppbygge landet. Våre land står samlet i synet på betydningen av forpliktende internasjonalt samarbeid, ikke minst gjennom De forente nasjoner. De aller største utfordringene vi arbeider sammen om er de globale miljøutfordringene.

Det er gledelig at kontakten mellom våre to land er stor på mange områder. I dag ser vi en stor strøm av tyske turister til Norge – faktisk nær en halv million i året. Det er en kjent sak at også svært mange nordmenn oppsøker kulturelle reisemål og naturopplevelser her i Tyskland.

Stadig flere tyske leger, arkitekter, håndverkere og andre eksperter slår seg ned i Norge. De ønskes velkommen som medlemmer i lokalsamfunn over hele landet. Og igjen trekker særlig norske billedkunstnere, musikere og forfattere til Tyskland for å hente inspirasjon og for å treffe et internasjonalt publikum. Mange nordmenn opplever Berlin som Europas kulturelle hovedstad. Byen tiltrekker seg kanskje flere norske kulturutøvere enn noen annen by i verden. Også norske studenter har gjennom årene søkt seg til tyske universiteter. Etableringen av tysk-norsk ungdomsforum er et forsøk på å styrke forbindelsene mellom landene og gir håp om at det skapes nettverk mellom ungdommene. Det første forumet møtes i Essen i disse dager der ungdom fra begge land skal diskutere tema som energi, klima og miljø og bli kjent med hverandre. Jeg vet at Dronningen ser frem til å besøke forumet og møte ungdommene.

Herr Forbundsrådspresident,
Det er ikke minst de tette kulturelle båndene som skaper en viktig forbindelseslinje mellom Deres hjemstat Mecklenburg-Vorpommern og Norge. Det er med glede vi ser at Edvard Munch-Haus i Warnemünde er et levende kulturhus, og gjennom kulturfestivalen ”Nordischer Klang” styrkes og videreutvikles vårt kultursamarbeid. Denne festivalen er bare ett eksempel på mange markeringer som binder våre to land sammen. Jeg er sikker på at det aktive samarbeidet mellom skoler i Mecklenburg-Vorpommern og Norge skaper interesse og forståelse i våre respektive land.

La meg til slutt få utbringe en skål for Forbundsrådspresident Ringstorff og fru Ringstorff, og for gode og fruktbare forbindelser mellom våre land også i tiden som kommer.

15.10.2007

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook