Hopp til hovedinnhold

Møteplass 2010: Åpningstale

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av Frivillighet Norges konferanse Møteplass 2010, Anker Hotell, 5. november 2010.

God ettermiddag,

Dette er en viktig konferanse av i hvert fall to grunner: For det første fordi jeg tror at frivilligheten blir styrket ved å reflektere mangfoldet i samfunnet. Da tenker jeg ikke først og fremst på mangfoldet i organisasjoner, men kanskje særlig på mangfoldet innad i hver organisasjon.
For det andre kan dette arbeidet i frivillig sektor fungere som en katalysator for å bryte ned barrierer og skape naturlig felleskapsfølelse og tilhørighetsfølelse ellers i samfunnet.

Jeg har stor tro på mangfoldets potensial til å være en viktig ressurs. Jeg tror vi får et bedre samfunn dersom vi klarer å ta ut dette potensialet på en god måte. Men det er ikke sånn at dette er en naturlig utvikling som skjer av seg selv. Vi trenger å vite hva det er vi ønsker å oppnå, og hva som må til for at vi skal komme oss dit. Det kan denne konferansen bidra til. Her kan vi legge grunnlaget for å rive ned stengsler og bygge felleskap.

Det er nok sånn fortsatt i dag at ikke alle føler seg like hjemme på alle arenaer på grunn av etnisitet. Og her kan frivilligheten spille en viktig rolle ved å legge til rette for at terskelen for involvering blir lavere. Shafi Adan fortalte meg en gang at han var komfortabel med å bevege seg rundt i Oslo de fleste steder, kanskje med unntak av et sted som Holmenkollen. Nettopp derfor er det så fint at Ski-VM 2011 har et bevisst forhold til dette. På nettsiden deres står det: Som vertskapsnasjon vil Ski-VM 2011 gjenspeile Norges befolkning. Arrangøren ønsker et dyktig frivillighetskorps bestående av ulike aldersgrupper, kjønn og etnisk bakgrunn. Prosjektet Fellesstart, med mål om å rekruttere 10 prosent frivillige med innvandrerbakgrunn, er godt i gang.

Lisa Cooper leder mangfoldsarbeidet. De har hatt stand på Mela-festivalen og invitert minoritetsorganisasjoner og ressurspersoner med i et samarbeid for å nå målene sine for mangfold i frivillighetskorpset. Arrangøren signaliserer at skifesten blir mer vellykket hvis alle føler seg velkomne. På den måten kan Ski-VM bli et bedre arrangement.

Mangfold 2010 spør: Mangfold – framtidas viktigste resurs? I alle fall er det åpenbart at hvis vi ser hverandres potensial, muligheter og kompetanse kan vi få mer ut av hver enkelt, mer ut av frivilligheten og vi skaper et bedre samfunn.

Jeg ønsker dere det beste for konferansen og for arbeidet med å skape et sterkt norsk samfunn for framtiden.

05.11.2010

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook