Hopp til hovedinnhold

Tildelinger 2001- 2010

Fra opprettelsen i 2001 og fram til og med tildelingene i 2010, støttet Kronprinsparets fond ulike prosjekter i inn- og utland økonomisk.

I Norge gikk pengene til prosjekter som arbeidet for å styrke barn og unges oppvekstvilkår og fremme inkludering. I utlandet var det arbeid innenfor helse og utdanning som mottok støtte.

Tildeling av midler fant sted på Kronprinsparets bryllupsdag, 25. august.
 

Prosjekter som fikk støtte 2001-2010

 • 2010: Strømmestiftelsens prosjekt "Shonglap" i Bangladesh
  En ettårig utdanning for ugifte jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Mål: Å gi jentene kunnskap om egne rettigheter og mulighet til å tjene egne penger. 
 • 2010: Misjonsalliansen med "Jovenes emprendedores" i Ecuador
  Et prosjekt for unge gründere, med en kombinasjon av lån og opplæring for ungdom mellom 17 og 23 år fra fattige områder i Guayaquil. Mål: At ungdom lærer å jobbe, får et eget levebrød og reduserer den finansielle byrden for deres familier. 
   
 • 2009: Prosjektet "Vær stolt" i Oslo
  Innsats for å styrke ungdoms selvbilde og selvtillit, og for å fremme forståelse for integrering og samhold i samfunnet. Mål: En tryggere tilværelse for alle, gjennom å la barn og unge selv være med på å forme det lokale ungdomsmiljøet på en positiv måte.
   
 • 2009: Ungdomsprosjektet HYWA i Bærum
  En organisasjon for og med ungdom mot vold, rasisme og rusmidler. Organisasjonen ble etablert etter at en ung gutt ble drept sommeren 2008, for senere å ta initiativ til konflikthåndtering og fredsbygging mellom ungdomsgrupper.  

 • 2008: Fundación Xochiquetzal, Nicaragua
  Bistand til hiv-positive barn og unge som har opplevd seksuelle overgrep. Dette er et omfattende problem i Nicaragua, der maktstrukturene gjør at spesielt jenter blir sårbare for seksuell utnytting og menneskehandel.
   
 • 2007: "Den gode oppveksten" - et samarbeid mellom Karasjok og Lovozero i Russland .
  Prosjekt for å fremme trygge oppvekst- og levekår for barn og unge i Lovozero gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, samt kompetanseoverføring for fagpersonell.
   
 • 2006: Primærmedisinsk Verksteds ungdomsprosjekt (Kirkens bymisjon)
  Tilbud om et sted å være, et sted å mestre og et sted å lære.  Arbeid rettet mot barn og unge med fokus på skolearbeid, fritidsaktiviteter, det sosiale livet mellom to kulturer og to religioner, å få jobb eller praksisplass.
   
 • 2006: Det Republikanske aids-senteret i Petrozavodsk i Karelia, Russland
  Tilbud om gratis medisinsk hjelp til hiv-positive og personer i risikogruppene. Behandling til hiv-positive og forebyggende arbeid i risikogruppene. En medisinsk utstyrt buss bidro til å gi prosjektet større rekkevidde.
   
 • 2005: Right to play sitt sport- og helseprosjekt i Uganda
  Fremme av barnas og samfunnets utvikling gjennom idrett, lek og en sunn livsstil. Prosjektet omfatter også tiltak for vaksinering og forebygging av hiv/aids og annen sykdom.
   
 • 2004: Yirga Alem Hospital Fistula Unit i Etiopia
  Sykehuset gir kvinner med enklere vesico-vaginale fistler behandling. Kvinnene har ofte store sosiale problemer som følge av fødselsskader. Formålet med fistula-enheten i Yirga Alem er todelt: Å behandle pasienter samtidig som framtidige fødselsskader forebygges.
   
 • 2004: Kirkens Nødhjelps arbeid for rehabilitering av barnesoldater i Dr-Kongo
  Prosjekt for bistand til tidligere barnesoldater i Kongo. Gjennom ett års yrkesfaglig opplæring bedres barnas forutsetninger før tilbakeføring og integrering i lokalsamfunnene.
   
 • 2003: Norsk Folkehjelps prosjekt "Følgesvennen", Asker
  Bistand til enslige, mindreårige asylsøkere i form av følgesvenner og verger ved Varåsen asylmottak.
 • 2003: Røde Kors' prosjekt "Leksehjelpen", Oslo
  Et tilbud til elever i 10. klasse og den videregående skolen i Oslo, spesielt rettet mot elever med minoritetsbakgrunn. Mål: Å bidra til integrering av mennesker med ulik kulturell bakgrunn i storsamfunnet gjennom utdanning.
   
 • 2002: National Community of Women Living with Aids i Uganda
  Arbeid for å bekjempe stigmatisering og isolasjon og å bedre levekårene for hiv-positive kvinner.
 • 2002: Education through Sport i Zambia
  Bruk av idrett (særlig fotball) til å hjelpe barn og unge - styrke bevisstheten rundt hiv og aids, få barn og unge tilbake til skolen.
   
 • 2001: Vardmodellen i Haugesund
  Støtte til Sportsklubben Vards arbeid for å integrere unge innvandrere i klubbens aktiviteter. 
   
 • 2001: Grunnutdanning i Alefa Takusa - Etiopia
  Redd Barna sto bak denne satsningen på grunnutdanning i Etiopia. Utdanning - og da særlig for jenter - gir positive resulter både for barna og for lokalsamfunnet som helhet.
   
 • 2001: Røde Kors' arbeid med forebygging av hiv og aids i Mosambik  Prosjekt for å redusere spredningen av hiv og aids blant jenter og gutter i alderen 11 til 24 år, blant annet gjennom en multimediekampanje for ungdom, i provinsene Cabo Delgado, Zambezia, Niassa og Nampula.

 

24.08.2011

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook