Hopp til hovedinnhold

Tildelinger 2001- 2010

Fra opprettelsen i 2001 og fram til og med tildelingene i 2010, støttet Kronprinsparets fond ulike prosjekter i inn- og utland økonomisk.

I Norge gikk pengene til prosjekter som arbeidet for å styrke barn og unges oppvekstvilkår og fremme inkludering. I utlandet var det arbeid innenfor helse og utdanning som mottok støtte.

Tildeling av midler fant sted på Kronprinsparets bryllupsdag, 25. august.
 

Prosjekter som fikk støtte 2001-2010

 • 2010: Strømmestiftelsens prosjekt "Shonglap" i Bangladesh
  En ettårig utdanning for ugifte jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Mål: Å gi jentene kunnskap om egne rettigheter og mulighet til å tjene egne penger. 
 • 2010: Misjonsalliansen med "Jovenes emprendedores" i Ecuador
  Et prosjekt for unge gründere, med en kombinasjon av lån og opplæring for ungdom mellom 17 og 23 år fra fattige områder i Guayaquil. Mål: At ungdom lærer å jobbe, får et eget levebrød og reduserer den finansielle byrden for deres familier. 
   
 • 2009: Prosjektet "Vær stolt" i Oslo
  Innsats for å styrke ungdoms selvbilde og selvtillit, og for å fremme forståelse for integrering og samhold i samfunnet. Mål: En tryggere tilværelse for alle, gjennom å la barn og unge selv være med på å forme det lokale ungdomsmiljøet på en positiv måte.
   
 • 2009: Ungdomsprosjektet HYWA i Bærum
  En organisasjon for og med ungdom mot vold, rasisme og rusmidler. Organisasjonen ble etablert etter at en ung gutt ble drept sommeren 2008, for senere å ta initiativ til konflikthåndtering og fredsbygging mellom ungdomsgrupper.  

 • 2008: Fundación Xochiquetzal, Nicaragua
  Bistand til hiv-positive barn og unge som har opplevd seksuelle overgrep. Dette er et omfattende problem i Nicaragua, der maktstrukturene gjør at spesielt jenter blir sårbare for seksuell utnytting og menneskehandel.
   
 • 2007: "Den gode oppveksten" - et samarbeid mellom Karasjok og Lovozero i Russland .
  Prosjekt for å fremme trygge oppvekst- og levekår for barn og unge i Lovozero gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, samt kompetanseoverføring for fagpersonell.
   
 • 2006: Primærmedisinsk Verksteds ungdomsprosjekt (Kirkens bymisjon)
  Tilbud om et sted å være, et sted å mestre og et sted å lære.  Arbeid rettet mot barn og unge med fokus på skolearbeid, fritidsaktiviteter, det sosiale livet mellom to kulturer og to religioner, å få jobb eller praksisplass.
   
 • 2006: Det Republikanske aids-senteret i Petrozavodsk i Karelia, Russland
  Tilbud om gratis medisinsk hjelp til hiv-positive og personer i risikogruppene. Behandling til hiv-positive og forebyggende arbeid i risikogruppene. En medisinsk utstyrt buss bidro til å gi prosjektet større rekkevidde.
   
 • 2005: Right to play sitt sport- og helseprosjekt i Uganda
  Fremme av barnas og samfunnets utvikling gjennom idrett, lek og en sunn livsstil. Prosjektet omfatter også tiltak for vaksinering og forebygging av hiv/aids og annen sykdom.
   
 • 2004: Yirga Alem Hospital Fistula Unit i Etiopia
  Sykehuset gir kvinner med enklere vesico-vaginale fistler behandling. Kvinnene har ofte store sosiale problemer som følge av fødselsskader. Formålet med fistula-enheten i Yirga Alem er todelt: Å behandle pasienter samtidig som framtidige fødselsskader forebygges.
   
 • 2004: Kirkens Nødhjelps arbeid for rehabilitering av barnesoldater i Dr-Kongo
  Prosjekt for bistand til tidligere barnesoldater i Kongo. Gjennom ett års yrkesfaglig opplæring bedres barnas forutsetninger før tilbakeføring og integrering i lokalsamfunnene.
   
 • 2003: Norsk Folkehjelps prosjekt "Følgesvennen", Asker
  Bistand til enslige, mindreårige asylsøkere i form av følgesvenner og verger ved Varåsen asylmottak.
 • 2003: Røde Kors' prosjekt "Leksehjelpen", Oslo
  Et tilbud til elever i 10. klasse og den videregående skolen i Oslo, spesielt rettet mot elever med minoritetsbakgrunn. Mål: Å bidra til integrering av mennesker med ulik kulturell bakgrunn i storsamfunnet gjennom utdanning.
   
 • 2002: National Community of Women Living with Aids i Uganda
  Arbeid for å bekjempe stigmatisering og isolasjon og å bedre levekårene for hiv-positive kvinner.
 • 2002: Education through Sport i Zambia
  Bruk av idrett (særlig fotball) til å hjelpe barn og unge - styrke bevisstheten rundt hiv og aids, få barn og unge tilbake til skolen.
   
 • 2001: Vardmodellen i Haugesund
  Støtte til Sportsklubben Vards arbeid for å integrere unge innvandrere i klubbens aktiviteter. 
   
 • 2001: Grunnutdanning i Alefa Takusa - Etiopia
  Redd Barna sto bak denne satsningen på grunnutdanning i Etiopia. Utdanning - og da særlig for jenter - gir positive resulter både for barna og for lokalsamfunnet som helhet.
   
 • 2001: Røde Kors' arbeid med forebygging av hiv og aids i Mosambik  Prosjekt for å redusere spredningen av hiv og aids blant jenter og gutter i alderen 11 til 24 år, blant annet gjennom en multimediekampanje for ungdom, i provinsene Cabo Delgado, Zambezia, Niassa og Nampula.

 

24.08.2011

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Nytt fond

I anledning10-årsdagen for fondets etablering - 25. august 2011 - ble fondet relansert med en ny modell til grunn for sitt arbeid.
 

Kronprinsparets Fond ønsker de nærmeste 3 årene å sette søkelys på den avgjørende livsfasen som ungdomstiden er – ved å motivere og legge til rette for at ungdom kan bruke sine muligheter og ta ut sitt potensial.
 

Fondet har valgt ut fire prosjekter rettet mot ungdom til et langsiktig samarbeid.
 

Mer informasjon finnes på fondets egne nettsider.