Hopp til hovedinnhold

Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å bli stående på utsiden av fellesskapet.

Noen unge mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen. Roten til det å falle utenfor ligger i manglende følelse av tilhørighet. Det handler ikke nødvendigvis om noen å være sammen med, men om å finne beslektede sjeler.

Det å bli sett er grunnlaget for å våge å være synlig. Som alle andre trenger ungdom å bli sett, bli anerkjent for sine ressurser og oppleve å være del av noe. Unge trenger hjelp til å finne frem til alt det de er gode til, definere sin fremtidsdrøm og skape sitt eget liv.

Fondet erklærer:
Vi ønsker oss et Norge bestående av mennesker som er trygge på at de er gode nok som de er – mennesker med mot til å løfte frem andre, fordi de engang selv opplevde å bli sett. Ungdom er den viktigste ressursen vi har. Vi trenger deres mot, kreativitet og fremtidshåp for å løse de store og komplekse utfordringene verden står overfor. Vår oppgave er å legge til rette for at hver enkelt ungdom skal kunne ta ut sitt potensiale.

Samarbeid med utvalgte prosjekter

Kronprinsparets Fond bidrar inn mot utvalgte prosjekter med ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Disse initiativene løfter frem talentet og gnisten hos hver enkelt ungdom gjennom å tilby tilhørighet og fellesskap.

Fondet vil være en aktiv og langsiktig partner. Gjennom samarbeid med dedikerte partnere, er målet at prosjektene får muligheten til å skalere og utvikle seg. Fondet skal bidra til at det arbeidet de gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av dem, bli inspirert og selv gjøre en innsats.

I tillegg til økonomisk støtte blir prosjektene en del av fondets kompetansenettverk. 

Prosjekter der fondet bidrar

Etter en prosess der 100 ungdomsprosjekt ble gjennomgått, ble fire prosjekter plukket ut for et treårig samarbeid.

Per september 2020 er Fondets prosjekter:

  • Ung Invest AIB
  • Sandwich Brothers
  • Catalysts 
  • Stiftelsen the Dale Oen Experience
  • Og Fondets eget prosjekt: Flytprogrammet

Tidligere har fondet også bidratt til Vibro, Pøbelprosjektet, Kjør for Livet, GatekunstAkademiet, Trivselsleder og Lærervikaren. Les mer om prosjektene på fondets egne sider eller hos prosjektene selv.

Økonomi og samarbeidspartnere

Regjeringens gave i anledning bryllupet det største bidraget til fondets grunnkapital, med én krone per innbygger.

Fondets pro-bono partnere i næringslivet jobber vederlagsfritt for fondet og prosjektene. Prosjektene får dermed økonomisk støtte, kompetanse, kunnskap og tilgang til arbeidsplasser. Fondet bidrar dermed til et samspill hvor flere aktører på tvers i samfunnet bidrar til gode, bærekraftige løsninger for og med ungdom. På fondets nettsider finnes en oversikt over samarbeidspartnere.

Organisering

Kronprinsparets Fond er organisert som en stiftelse. Styreleder er Kristin Halvorsen. Kronprinsparet sitter i styret sammen med Ole Edvard Wold-Reitan, Johannes Heggland, Rune Bjerke, Zahra Sabha, Anita Valaker, Yosef Wolde-Mariam og Sindre Østgård. Styret mottar ingen form for honorar eller godtgjørelse.

Irene Lystrup er fondets daglige leder.
Styret støttes av et fagpanel i utvelgelsen av prosjekter.

Kronprinsparet prioriterer å arbeide med unge i Norge og ungt lederskap. Det kongelige hoff bistår Kronprinsen og Kronprinsessen i deres offisielle virke og det inkluderer bistand med fondets forretningsførsel.

For mer informasjon, se fondets egne sider.

 

22.09.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook