Hopp til hovedinnhold

Feiret fondsjubileum

I 1972 ble Prinsesse Märtha Louises Fond etablert. I dag ble 40-årsjubileet feiret med seminar og mottakelse på Slottet, og med både Hennes Majestet Dronningen, Prinsessen selv og mange av dem som har fått støtte til stede.

21.09.2012

En gang i året, i anledning Prinsessens fødselsdag, deler fondet ut støtte til ulike tiltak og aktiviteter som kommer barn og unge med ulike former for funksjonshemning til gode. Det er tiltak som gir glede i hverdagen som prioriteres. Det lille ekstra som det ikke er en kjerneoppgave for det offentlige å ivareta, men som er så viktig: En tur, en aktivitetsdag, sosialt samvær...
 

Seminar og mottakelse

Over 100 representanter for organisasjoner og andre som har mottatt støtte de siste årene var invitert til seminar og mottakelse på Slottet i dag. Dronning Sonja tok i mot gjestene sammen med Prinsessen, og var første taler i dag. Fondet ble etablert i da Prinsessen ble født, og Dronningen skaffet selv deler av fondets grunnkapital gjennom salget av platen "Jeg har ei tulle med øyne blå".

I sin egen tale fortalte Prinsesse Märtha Louise om sine egne møter med funksjonshemmede og ikke minst, det første, avgjørende møtet

"Da jeg var rundt syv år gammel, opplevde jeg noe skjellsettende som har preget meg hele livet siden. Vi hadde besøk av en døvblind mann hjemme på Skaugum. Jeg studerte med undring hvordan han kommuniserte gjennom å lage tegn i håndflatene. Der og da forstod jeg to ting: Det finnes flere måter å snakke sammen på enn jeg hadde vært klar over. Og vi har alle mulighet til å overkomme begrensningene våre."

Prinsessen hadde også rollen som konferansier, og kunne introdusere både Lars Monsen, musikkinnslag med Emil og Georg fra Dissimilis og appellanter fra Norges Astma- og Allergiforbund og Diskoarrangør, og dansere fra Den Norske Ballettskole.

Og i ballsalen der mottakelsen ble holdt, kunne deltakerne se noen av de flotte maleriene fra Ups and Downs Bærum.
 

Lanserte Facebookside

I anledning jubileet åpnet fondet også en Facebookside i dag. Hensikten er å bidra til å gjøre fondet lettere tilgjengelig, sette fokus på funksjonshemmede og kronisk sykes situasjon og samtidig være et sted for idéspredning:

Alle som mottar støtte fra fondet inviteres til å dele innlegg og bilder fra aktivitetene med fondet og hverandre.
 

Nye tildelinger 

I løpet av de siste ti årene fondet støttet 277 små og store prosjekter med 4,4 millioner kroner, og i går kom styret sammen for å bestemme tildelingene for 2012. Det var kommet inn 45 søknader, og 31 av dem vil snart motta en hyggelig melding om innvilget støtte.

 

Prinsesse Märtha Louise forteller om fondet - hvem det er til for og hva arbeidet med fondet og samværet med funksjonshemmede har betydd for henne (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)
Fakta

Fondet på Facebook

Prinsesse Märtha Louises Fond har sin egen side på Facebook, etablert i anledning fondets 40-årsjubileum.

Her kan alle som får støtte dele innlegg og bilder fra aktivitetene med fondet og hverandre.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook