Hopp til hovedinnhold

Foreleste på Universitetet i Dili

H.K.H. Kronprinsen rundet av sitt feltbesøk til Øst-Timor i dag. Men først snakket Kronprins Haakon for 200 studenter som kom for å høre ham foredra om UNDP og tusenårsmålene. 

07.02.2015

I tre dager har Kronprinsen vært på reise med FNs utviklingsprogram, UNDP, i Øst-Timor. Formålet med turen har blant annet vært å se noen av prosjektene UNDP støtter her. Kronprins Haakon har blant annet besøkt et vannprosjekt som gir rent drikkevann til flere landsbyer og et resirkuleringsprosjekt drevet av ungdom. For Kronprinsen er det viktig å møte ungdommer på disse reisene. 

Foreleste på Universitetet

Kronprins Haakon har vært Goodwill-ambassadør for UNDP siden 2003, og har særlig vært opptatt av FNs tusenårsmål. Dette var da også hovedfokus da Kronprinsen i morgentimene i dag holdt en forelesning for mer enn 200 studenter ved ”Dili Institute of Technology”.

I foredraget snakket Kronprinsen om hvor mye Øst-Timor har fått til med tanke på å nå tusenårsmålene og hvordan dette ikke ville vært mulig uten ungdom som en viktig drivkraft. Kronprins Haakon tok for seg hvert enkelt av de åtte målene og hva som er status for Øst-Timor på hvert enkelt av dem. Selv om landet ikke kommer til å nå alle de åtte målene ,var Kronprinsens budskap at det er viktig å fokusere på det man har fått til. Samtidig utfordret han studentene på hva de kunne gjøre for å drive Øst-Timor videre framover. 

Under forelesningen viste Kronprinsen også frem bilder og fortalte spesielt om prosjektene han har besøkt de siste dagene. 

 

Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook