Hopp til hovedinnhold

FNs høynivåuke i New York

Denne uken er verdens nasjoner samlet for en uke med dialog på høyeste nivå. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har et tett program, i likhet med statsminister Erna Solberg og Norges øvrige representanter.

23.09.2019

Høynivåuken innleder den 74. sesjonen av FNs generalforsamling og er verdens viktigste politiske møteplass. Flere hundre små og store møter, konferanser og arrangementer går av stabelen de neste dagene, og Norge deltar på mange av dem.

Den norske deltakelsen har særlig vekt på hav og klima, utvikling og fredsarbeid. Dette er også den siste høynivåuken før valget til Sikkerhetsrådet neste år. Norge er kandidat til ett av setene i rådet, og det er viktig å framheve hvordan Norge kan bidra i en slik rolle.

Toppmøte om klima

Globale klimautfordringer er hovedtema under årets FN-uke og Kronprins Haakon var også til stede på dagens klimatoppmøte.

Det er behov for å styrke ambisjonene i klimakampen, og FNs generalsekretær har invitert statsledere til å legge fram sine planer for å øke sitt lands bidrag til Parisavtalen.

Fra talerstolen oppfordret generalsekretæren blant annet landene om å bidra til Det grønne klimafondet, en oppfordring Norge etterkommer. Norge vil doble sitt bidrag til fondet som finansierer klimatiltak i utviklingsland fra 2020

Statsminister Erna Solberg var blant dem som talte for generalforsamlingen med et innlegg om naturens potensiale som viktig faktor i klimakampen.  

Svenske Greta Thunberg var også invitert til å holde et innlegg under klimatoppmøtet. Thunberg var klar i sin tale og sa blant annet at de unge og kommende generasjonene vil holde verdenslederne ansvarlige dersom de ikke finner gode løsninger raskt. 

Prinsipper for et bærekraftig hav

Kronprins Haakon var selv en hovedtaler da United Nations Global Compact (UNGC) lanserte sine prinsipper for et bærekraftig hav i dag.

UNGC er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å bidra til forsvarlig og bærekraftig praksis. Mer enn 9 500 bedrifter fra 160 land er tilsluttet nettverket, noe som gjør det til verdens største initiativ for samfunnsansvar i næringslivet. Alle bedrifter som slutter seg til nettverket forplikter seg til å arbeide i tråd med ti prinsipper om menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

I dag lanserte nettverket ni prinsipper for bærekraftige hav.

UNGC er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å bidra til forsvarlig og bærekraftig praksis. Foto: UNGC.

En god, bærekraftig forvaltning av havet er en grunnleggende forutsetning for å kunne bekjempe de store utfordringene vi står overfor. Havet er en viktig faktor i klimaendringene, en stor kilde til energi og mat – men trues av forurensning og overbelastning. Dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål, er en balanse mellom vern og utnyttelse av ressursene i havet avgjørende, og næringslivet har en nøkkelrolle.

- The UN Global Compact and its Sustainable Ocean Business Action Platform has done an impressive job agreeing on the nine Principles launched here today, sa Kronprins Haakon. - The more than 300 stakeholders who have been part of this process worldwide – is demonstrating an example and serve as an inspiration in our joint efforts to keep our ocean clean, healthy and productive.

Andre arrangementer

I tillegg til å delta på klimatoppmøtet og lanseringen av prinsippene for en bærekraftig forvaltning av havet, var Kronprins Haakon også aktivt til stede på en samling om bekjempelse av barns lidelser under krig og konflikt der nobelprisvinner Nadia Murad holdt hovedtalen.

Kronprinsen talte også under en lunsj for nordiske og karibiske utenriksministre i Den norske residensen i New York. Norge har mange felles interesser med de små øystatene i Karibia i spørsmål om klima og forvaltning av havets ressurser, og håper på Karibias støtte under avstemningen om et sete i Sikkerhetsrådet.

Fijis statsminister lanserte et fond som skal bedre situasjonen for dem som er mest utsatt for effekten av klimaendringene. Kronprinsen var til stede på arrangementet, før han avsluttet dagens program på et nettverksmøte i regi av WWF Verdens Naturfond.

Kronprinsen har et tett program i New York denne uken - her i følge med arvefyrste Alois av Liechtenstein. Foto: Pontus Höök/NTB Scanpix.


I morgen deltar Kronprinsen blant annet på et toppmøte om FNs bærekraftsmål og Norges hovedarrangement denne uken - Ocean Wave. 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook