Hopp til hovedinnhold

Toppmøte om bærekraftsmålene

FNs høynivåuke fortsetter. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen er goodwillambassadør for FNs utviklingsfond, UNDP, og tirsdag var han til stede på toppmøtet om de globale bærekraftsmålene.

24.09.2019

Det er fire år siden FNs medlemsland ble enige om Agenda 2030 og de 17 bærekraftsmålene som skal virkeliggjøre den. De er videreføringen av tusenårsmålene og rammen om nasjonale og internasjonale tiltak som skal realisere noen av verdenssamfunnets mest ambisiøse mål noen sinne: Å utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle.

Dagens toppmøte runder av de første fire årene og lanserer den neste fireårssyklusen. Målet er å identifisere tiltak som kan akselerere innsatsen.

Kronprinsen var til stede under toppmøtet om bærekraftsmålene sammen med blant andre statsminister Solberg og utviklingsminister Ulstein. Foto: UN Photos.

 

Norge arbeidet for at bærekraftsmålene skulle bli vedtatt, og spiller en aktiv rolle i oppfølgingen av dem. FNs generalsekretær har gitt statsminister Erna Solberg en pådriverrolle i arbeidet.   

Kronprins Haakon er goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP – en rolle han har hatt siden 2003. Fram til 2015 arbeidet han med å promotere tusenårsmålene. Siden har han fulgt opp bærekraftsmålene på samme måte, med spesiell vekt på mål nummer 1: Utryddelsen av ekstrem fattigdom.

Kronprinsen tok også turen innom UNDPs kontor på Manhattan. Her hadde han et møte med blant andre Ulrika Modeer, som leder avdelingen for "External Relations and Advocacy" i FNs utviklingsprogram. 

 Da Kronprinsen besøkte UNDPs kontorer på Manhattan fikk han hilst på flere av de ansatte. Foto: Det kongelige hoff.

Ocean Wave

Tirsdag ettermiddag inviterte Norge til mottakelsen Ocean Wave. Dette er Norges hovedarrangement under høynivåuken, og vi er vertskap sammen med Portugal, Palau, Chile og Kenya. Alle fem land skal avholde viktige konferanser om havet i 2019 og 2020, noe kveldens arrangement peker fram mot.

Kronprins Haakon holdt en første innledning og velkomst sammen med skuespilleren Alec Baldwin, som også har engasjert seg i klimakampen. 

Målet er at mange FN-land vil delta på høyt nivå slik at arrangementet kan mobilisere til økt engasjement for god forvaltning og bærekraftig bruk av havet.

Utsmykningen av spisesalen i FNs hovedkvarter i kveld gjenspeiler mottakelsens tema. Gjestene passerer gjennom en installasjon av plastflasker når de ankommer. Totalt tre installasjoner designet av Quin Wu er satt opp i ulike deler av rommet, og hver av dem symboliserer utfordringer havet står overfor, som forsøpling og biodiversitet.

Kronprins Haakon og Palaus president Tommy Remengesau i mottakelsens inngangsparti. Der var det dekorert med plastflasker funnet i East River. Palau var vertskap for mottakelsen sammen med Norge. Foto: FN-delegasjonen.

Høynivåuken fortsetter for fullt, og onsdag vil Kronprins Haakon blant annet delta på et frokostmøte for «blå ledere» i anledning lanseringen av FNs klimapanels rapport om hav og klima. Rapporten vil bli lagt fram senere på dagen, og er forventet å dokumentere alvorlige endringer i havets miljøtilstand.

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook