Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt sivilingeniør Erik Tandberg og ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
20.09.2007

Sivilingeniør Erik Tandberg

H.M. Kongen har utnevnt Erik Tandberg til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans opplysningsvirksomhet om romforskning.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på at han har gitt det norske folk kunnskap og felles begreper om den mest avanserte høyteknologiske virksomhet som finnes. Hans innsats, som formidler med saklig informasjon, har bidratt til en allmenn interesse for verdensrommet og romvirksomhetens samfunnsmessige betydning. Hans evner som inspirator og til å skape entusiasme for fagområdet fremheves.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Norsk Romsenters regi i Klingenberg kino, Oslo, søndag 23. september 2007 ca kl 1500 og vil bli foretatt av kansellisjef Egil Vindorum assistert av kansellist Thomas Gram.

Ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken

H.M. Kongen har utnevnt Gudbrand Bakken til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for offentlig forvaltning.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på hans innsats for å utvikle og etablere et effektivt kontrollorgan for matvarekjeden fra jord til bord.

Det er også lagt vekt på at Mattilsynet i dag er tilpasset internasjonale regler og fremstår som et forbilde på en effektiv forvaltning av et viktig område av stor betydning for trygg og sikker mat til forbrukerne.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i VIP-rommet i Landbruks- og matdepartementet, R-5, Oslo, tirsdag 2. oktober 2007 kl 1500 og vil bli foretatt av kansellisjef Egil Vindorum.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook