Hopp til hovedinnhold

I fokus: Internasjonalt arbeid

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har et bredt internasjonalt engasjement. Utviklingsspørsmål har vært et viktig temaområde for Kronprinsen helt siden studenttiden.

Arbeidet for FNs utviklingsprogram (UNDP) er en viktig del av Kronprinsens internasjonale engasjement.

UNDP-ambassadør

Kronprins Haakon ble utnevnt til goodwillambassadør for UNDP i 2003. De første 12 årene arbeidet han med å promotere tusenårsmålene, som ble evaluert og avsluttet i 2015. Da vedtok FNs medlemsland 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen søker å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, urettferdighet og å håndtere klimaendringene innen 2030. Agendaen ledsages av 17 bærekraftmål, og Kronprinsen er gjennom sin rolle for UNDP dedikert til å arbeide spesielt med mål nr 1: å utrydde fattigdom.

I løpet av sin tid som goodwill ambassadør for UNDP har han vært på feltreiser til Kenya (2022), Colombia (2019), Liberia (2017), Øst-Timor (2015), Tanzania (2014), Zambia (2013), Haiti (2012), Nepal (2011), Botswana (2009), Mongolia (2008),  Burundi (2007), Guatemala (2006), Sierra Leone (2005) og Kambodsja (2004).

Kronprins Haakon besøker FNs utviklingsprogram i Kenya (2022). Foto: Lise Åserud, NTB

Verdens økonomiske forum

Stiftelsen Verdens økonomiske forum (WEF) samler hvert år rundt 2000 deltakere på sitt toppmøte i Davos. Kronprins Haakon deltok på sitt første møte i 2005, og har siden vært en aktiv deltaker.


Kronprins Haakon deltar i en paneldebatt under Verdens økonomiske forum. Foto: Arnd Wiegmann, Reuters.

Da programmet Young Global Leaders ble etablert i 2005, ble han invitert inn som medlem – noe han var frem til 2010, da han gikk inn i styret for YGL. Kronprinsen trådte ut av styret i 2017.

I 2006 etablerte Kronprinsen initiativet Global Dignity sammen med den amerikanske fattigdomsbekjemperen John Hope Bryant og den finske filosofen Pekka Himanen. Tanken bak er å fokusere på hvordan vi kan styrke både vår egen og andres verdighet gjennom måten vi behandler hverandre på.    

Global Dignity Day ble arrangert for første gang i 2008. Skoler i over 20 land deltok. Siden den gang har det blitt holdt Dignity Days i over 60 land. Global Dignity Norge ble etablert som egen stiftelse, og i 2010 var Global Dignity Day landsomfattende for første gang.

Hva er Global Dignity Day? Denne videoen er hovedsakelig satt sammen av elevbidrag fra ulike skoler som Global Dignity har besøkt i Norge.
Mer enn 150 videregående skoler, 25 000 elever og 1000 frivillige deltok.

I 2016 ble det besluttet styret å avvikle driften til Global Dignity Norge, men den internasjonale delen videreføres. Her har Kronprinsen en aktiv rolle som rådgiver og mentor.

 

22.11.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kronprins Haakon forteller om sitt engasjement som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP under en reise til Zambia i oktober 2013. (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)
Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson