Hopp til hovedinnhold

Mexico 2009

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen avla offisielt besøk i Mexico 16. – 19. mars 2009 i spissen for en større delegasjon fra norsk nærings- og kulturliv.

Besøket startet i Mexico City, der Kronprins Haakon la ned krans ved nasjonalmonumentet, Niños Heroes, under en høytidelig seremoni.

Frida Kahlo

Etter seremonien ved Niños Heroes besøkte Kronprinsparet Frida Kahlo-museet. Maleren Kahlo (1907 – 1954) har nådd stor internasjonal anerkjennelse. Hennes malerier er preget av kraftige farger inspirert av urfolkskulturene i Mexico så vel som europeisk realisme, symbolisme og surrealisme. Kronprinsparet fikk en omvisning i museet Coyoacán - "det blå huset", som opprinnelig var Kahlos bolig og atelier.

Velkomstseremoni i Los Pinos

Den offisielle velkomstseremonien fant sted i den mexicanske presidentboligen, Los Pinos. Her ble Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit tatt i mot av President Felipe Calderón og hans kone Margarita Zavala i et lite tempel i tilknytning til residensen. Kronprinsparet hadde også møte med President Calderón og fru Zavala senere i besøket.

Norsk fotoutstilling

Paseo de la Reforma er den viktigste gaten i Mexico City. Her åpnet Kronprins Haakon fotoutstillingen "Norway – powered by nature". Bildene er delt inn etter de fire årstidene og viser hvordan vi i Norge lever i, med og av naturen.

Næringsliv

Den mexicanske økonomien er blant verdens 15 største, og Mexico er en interessant samarbeidspartner for norske næringslivsinteresser. Den andre dagen i Mexico, åpnet Kronprins Haakon dagens seminarer med å understreke potensialet for videre samarbeid. Norge og Mexico samhandler allerede på en rekke områder, ikke minst innen petroleumsindustrien. Kronprinsen framholdt viktigheten av at utvinningen skjer på en bærekraftig og ansvarlig måte, og at norsk teknologi kan være et viktig bidrag i så måte.

Besøkte HIV/Aids-klinikk

Kronprinsesse Mette-Marit besøkte HIV-Aids-klinikken Clinica Condesa. Dette er en offentlig helseklinikk som har spesialisert seg på behandling av HIV/Aids og på forebyggende tiltak. Her kommer også ulike støttegrupper sammen. Klinikken behandler rundt 6000 pasienter hvert år, og er den eneste i Mexico City som tar i mot pasienter uten sykeforsikring. Clinica Condesa har et eget program med fokus på menneskerettigheter og på HIV-forebyggende tiltak for personer som har vært utsatt for seksuell vold.

Horacio Franco bidro med musikk under besøket. Han er en av verdens største fløytister, og bruker sin berømmelse til å fronte de homofiles rettigheter.

Foredrag om tusenårsmålene

Kronprinsen og Kronprinsessen dro begge til UNAM - et offentlig universitet med hovedsete i Mexico City. UNAM har over 300.000 studenter og står for en stor andel av Mexicos forskning. Her holdt Kronprins Haakon foredrag om sine erfaringer som UNDP-ambassadør og om FNs tusenårsmål. Etter foredraget svarte Kronprinsen på spørsmål fra studentene.

Åpnet arkitekturutstilling

Kronprinsessen foretok den offisielle åpningen av ”Kristin Jarmund Architects- Selected works". Her gis en helhetlig presentasjon av norsk arkitektur med både utstilling, foredrag og workshop. Dette er ment å grunnlaget for et langsiktig samarbeid mellom fakultetene for arkitektur ved henholdsvis UNAM og NTNU i Trondheim.

Kristin Jarmund selv var også til stede, og fortalte om utstillingen og om arbeidet med den

Norsk filmuke

Kronprins Haakon er norsk films beskytter, og holdt åpningstalen som markerte starten på et samarbeid mellom filminstituttene i Norge og Mexico. En rekke representanter for norsk film var med i den norske delegasjonen, blant annet regissørene Nils Gaup, Bent Hamer, Bård Breien og Eva Sørhaug, som alle hadde med filmer som ble vist på filmfestivalen Guadalajara senere samme uke.

Åpnet urfolkseminar

Det antropologiske museet i Mexico City er blant verdens største og mest anerkjente. Her finnes blant annet Mexicos største utstillinger om mayaene og aztekerne. Kronprinsesse Mette-Marit foretok den offisielle åpningen av et urfolkseminar ved museet. Kronprinsessen startet åpningstalen på samisk, og fortalte om samenes stilling i Norge før og nå.

I anledning Kronprinsparets besøk var også fotografier og lydklipp av Carl Sofus Lumholtz utstilt. Lumholz var en norsk oppdagelsesreisende, etnograf og forfatter som i 1890 reiste til Mexico og bodde samen med urfolk i den nordvestlige delen av landet. 

I Golfen

Besøkets siste dag foregikk i Veracruz, der petroleumsvirksomheten sto sentralt. Mexico og Norge er begge blant de ti største oljeprodusentene i verden. Her finnes et stort potensial for samarbeid, ikke minst innen teknologi for oljeboring på store dyp.

Kronprins Haakon besøkte en såkalt FPSO (Floating Production Storage and Offloading vessel) i følge med blant annet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Skipet eies av det statlige selskapet Pemex, men 80 % av utstyret om bord er norsk, og enheten blir drevet av BW Offshore (Bergesen).

Åpnet næringslivsseminar

Norsk-mexicansk samarbeid innen petroleumssektoren stod også fokus da Kronprinsesse Mette-Marit åpnet et næringslivsseminar i Veracruz. I åpningstalen sin la Kronprinsessen vekt på mulighetene for teknologisk samarbeid:

”The petroleum sector is vital in both our economies and a focus area for this visit (…) Mexico is one of the largest producers of oil and gas in the world with huge unexplored potential deepwater resources. At the Norwegian continental shelf the recovery rate has increased from 17 per cent in the early 70’ies, to a recovery rate of 46 per cent today. The Norwegian technological solutions for development of deepwater discoveries will be presented here today.”

Kaffe var også et viktig tema på seminaret. Med unntak av finnene er nordmenn det folket i verden som drikerk mest kaffe per person, og kaffe er en viktig eksportartikkel i Mexico.

Kultursenter og havnebesøk

Etter seminaret besøkte Kronprinsessen  kultursenteret IVEC. Her fikk hun oppleve både danseoppvisning og en utstilling av lokalt kunsthåndverk. Veracruz er anløpshavn for mange norske skip, og Kronprinsessa fikk en omvising i informasjonssenteret her av havnesjefen, Juan Ignacio Fernández Carbajal.

Avslutning i Mexico City

Om ettermiddagen reiste Kronprinsparet tilbake til Mexico City, der besøket i Mexico ble avsluttet med en offisiell lunsj med President Felipe Calderón og fru Margarita Zavala.

19.04.2010

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook