Hopp til hovedinnhold
Oslo pyntet i anledning statsbesøk fra Spania (Foto: Sara Johannessen, Scanpix)
Oslo pyntet i anledning statsbesøk fra Spania (Foto: Sara Johannessen, Scanpix)

Statsbesøk

Ved et statsbesøk avlegger et statsoverhode offisielt besøk hos et annet statsoverhode. Statsbesøk skiller seg fra andre offisielle besøk ved at de inneholder faste seremonielle elementer, slik som velkomstseremoni, kransenedleggelse, offisielle måltider og møter mellom statsoverhoder og delegasjoner. De kan også omfatte politiske møter, konferanser, profilering av kultur og næringsliv og besøk til sosiale og kulturelle institusjoner.


Statsbesøk bidrar til å styrke kontakten med nærstående land og etablere kontakt med land som står oss fjernere. Hensikten er å bygge relasjoner og styrke Norges interesser i utlandet. Når Kongen og Dronningen avlegger statsbesøk i utlandet ledsages de av utenriksministeren og andre representanter for regjeringen. Når utenlandske statsoverhoder kommer på statsbesøk til Norge, er Kongeparet vertskap.


Normalt finner det sted to - tre statsbesøk hvert år: Ett eller to der Kongeparet reiser til et annet land, og ett eller to der Kongen og Dronningen er vertskap for besøk til Norge.


Nedenfor kan du følge pekere til første artikkel om de ulike reisene – som igjen kan ta deg videre til andre artikler, taler, fotoalbum mm.