Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen i New York

I New York har FNs 73. generalforsamling åpnet, og Norge deltar på viktige områder under den innledende høynivåuken. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har et tett program disse dagene.

24.09.2018

FNs 73. generalforsamling er i gang, og høynivåuken som innleder sesjonen er FN-årets viktigste. Mange land er representert på høyeste nivå, og et stort antall møter, konferanser og mottakelser finner sted.

Kronprins Haakon har et tett program denne uken, med særlig vekt på god forvaltning av havet og FNs bærekraftsmål. 

Norge er representert på høyt nivå i FN denne uken: Kronprins Haakon på vei til FNs hovedkvarter i følge med statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

FN satser på ungdom 

Verdens befolkning har aldri vært yngre. Hele 1.8 milliarder av verdens befolkning er mellom 10 og 24 år. Generalsekretær António Guterres har ønsket å legge større vekt på de unge i FNs arbeid, og i dag lanserte han FNs ungdomsstrategi - Youth 2030. Strategien er utviklet under ledelse av FNs egen utsending for ungdomssaker, Jayathma Wickramanayake, og er et rammeverk for hvordan alle deler av FN-systemet kan innrette sin innsats til beste for ungdom.

De unges stemme skal styrkes. Rett til skole og arbeid, og muligheten til å realisere sitt potensiale står sentralt. Samtidig skal det legges bedre til rette for ungdoms deltakelse, slik at FNs arbeid kan nyte godt av deres innsats og ideer.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Victoria under lanseringen av FNs ungdomsstrategi. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Generation Unlimited

Som et første skritt innenfor den nye ungdomsstrategien blir også the Generation Unlimited Partnership lansert i dag. Formålet er å utvide unge menneskers muligheter gjennom utdanning, yrkesopplæring og yrkesdeltakelse. UNICEF står bak denne satsningen, som samler aktører fra privat og offentlig sektor, det sivile samfunn - og ungdom. Det langsiktige målet er å sikre at alle unge mennesker er i skole, jobbtrening eller arbeid innen 2030.

Hos UNDP

Kronprins Haakon er goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP, og siden 2005 har han gjennomført en rekke feltreiser på vegne av organisasjonen. I dette arbeidet er det særlig FNs bærekraftsmål - og Tusenårsmålene de avløste - som har stått i fokus. 

Sammen med Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Victoria av Sverige, møtte Kronprinsen med UNDPs ledelse i dag. 

F.v. UNDPs leder Achim Steiner, Kronprinsesse Victoria, Kronprins Haakon og nestleder Ulrika Modeer. Foto: UNDP

UNDP står sentralt i det internasjonale utviklingsarbeidet, og har aktiviteter i over 170 land. Kronprins Haakon har besøkt Liberia, Øst-Timor, Tanzania, Zambia, Haiti, Nepal, Botswana, Mongolia, Burundi, Guatemala, Sierra Leone i sin rolle som ambassadør, og neste feltreise vil være tema for senere møter.

I dag var de pågående reformene av FN-systemet ett av temaene på agendaen. Det var også bærekraftsmålene og UNDPs satsning på hav, i tråd med bærekraftsmål nummer 14. Det ble også anledning til å hilse på noen av de ansatte under en avsluttende runde i UNDPs kontorer.


I natt, norsk tid, fortsetter programmet med møter og mottakelser i New York.  

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook