Hopp til hovedinnhold

Norske dekorasjoner

Dette er en oversikt over norske dekorasjoner og deres innbyrdes rangering, fastsatt ved Kongelig resolusjon 11. juni 1943 med senere tillegg, senest 30. januar 2012.

 

 1. Krigskorset med sverd
 2. Medaljen for Borgerdåd
 3. Den Kongelige Norske St Olavs Orden
 4. Den Kongelige Norske Fortjenstorden
 5. Haakon VIIs Frihetskors
 6. St Olavsmedaljen med Ekegren
 7. Medaljen for Edel Dåd i Gull
 8. Kongens fortjenstmedalje i Gull
 9. St Olavsmedaljen
 10. Krigsmedaljen
 11. Forsvarets medalje for Edel Dåd
 12. Haakon VIIs Frihetsmedalje
 13. Medaljen for Edel Dåd i Sølv
 14. Medaljen for Redningsdåd til sjøs
 15. Nansenmedaljen for fremragende forskning
 16. Politiets Hederskors*
 17. Sivilforsvarets Hederskors*
 18. Forsvarets Hederskors *
 19. Forsvarsmedaljen med Laurbærgren
 20. Politimedaljen med Laurbærgren
 21. Sivilforsvarsmedaljen med Laurbærgren
 22. Kongens fortjenstmedalje
 23. Deltagermedaljen 9. april 1940 – 8. mai 1945
 24. Heimevernets fortjenstmedalje
 25. Den Norske Koreamedaljen
 26. Maudheimmedaljen
 27. Antarktismedaljen
 28. H.M. Kongens erindringsmedalje i Gull
 29. Kongehusets 100-årsmedalje
 30. Haakon VIIs Minnemedalje 1. oktober 1957
 31. Haakon VIIs Jubileumsmedalje 1905-1930
 32. Haakon VIIs Jubileumsmedalje 1905-1955
 33. Haakon VIIs 70 års Medalje
 34. Haakon VIIs 100 års Medalje
 35. Olav Vs Minnemedalje 30. januar 1991
 36. Olav Vs Jubileumsmedalje 1957 – 1982
 37. Olav Vs 100 års Medalje
 38. H.M. Kongens Erindringsmedalje i Sølv
 39. Forsvarsmedaljen
 40. Politimedaljen
 41. Sivilforsvarsmedaljen
 42. Forsvarets medalje for sårede i strid
 43. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
 44. Politiets medalje for internasjonal tjeneste
 45. Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste
 46. Forsvarets innsatsmedalje
 47. Forsvarets operasjonsmedalje
 48. Forsvarets Vernedyktighetsmedalje

*) Dekorasjon nummer 16, 17, og 18 rangerer likt, men er ført opp i denne rekkefølgen etter ansiennitetsprinsippet.

 

05.03.2015