Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 39584


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siste
20.04.2018 Finset, Arnstein Professor emeritus Arnstein Finset, Oslo , er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Arnstein Finset mottok utmerkelsen for sin innsats innen klinisk kommunikasjon.
04.04.2018 Glaser, Liv Pianist og professor emerita Liv Glaser, Gjettum, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Liv Glaser mottok utmerkelsen for sin fremragende innsats for norsk musikkliv.
08.03.2018 Bø, Ingeborg Ingeborg Bø, Rendalen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
08.03.2018 Bø, Sigurd Sigurd Bø, Rendalen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.03.2018 Awada, Juliana Juliana Awada, Argentina, er tildelt Fortjenstorden -Storkors Argentinas førstedame Juliana Awada mottok utmerkelsen i forbindelse med Kongeparets statbesøk til Argentina 6. - 8. mars 2018.
06.03.2018 Macri, Mauricio President Mauricio Macri, Argentina, er tildelt St. Olavs Orden -Storkors Hans Eksellense President Mauricio Macri mottok utmerkelsen i forbindelse med Kongeparets statbesøk til Argentina 6. - 8. mars 2018.
05.03.2018 Heian-Engdal, Olav Sekretariatsleder Olav Heian-Engdal, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.02.2018 Moser, May-Britt Professor May-Britt Moser, Trondheim, er tildelt St. Olavs Orden -Storkors May-Britt Moser ble tildelt utmerkelsen for sin særlig fremragende innsats innen nevrovitenskapelig forskning.
21.02.2018 Moser, Edvard Ingjald Professor Edvard Ingjald Moser, Trondheim, er tildelt St. Olavs Orden -Storkors Edvard Ingjald Moser ble tildelt utmerkelsen for sin særlig fremragende innsats innen nevrovitenskapelig forskning.
19.02.2018 Figved, Signe Godeset Lærer Signe Godeset Figved, Stavanger , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.01.2018 Hånes, Per Arnfinn Lærer Per Arnfinn Hånes, Søvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.01.2018 Drevdal, Vigdis Daglig leder Vigdis Drevdal, Årnes, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.01.2018 Sundheim, Leif Forskningssjef professor emeritus Leif Sundheim, Ås, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.01.2018 Holdal, Otto Ingvard Vegoppsynsmann Otto Ingvard Holdal, Bøstad, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.12.2017 Jøldal, Ellen Norup Spesialrådgiver Ellen Norup Jøldal, Hvalstad , er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Ellen Norup Jøldal til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fortjenstfullt virke i Kongefamiliens tjeneste.
16.12.2017 Øye, Reidar Ørsta Reidar Ørsta Øye, Ørsta, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.12.2017 Bø, Eilert Eilert Bø, Volda, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.12.2017 Skåden, Asbjørg Språkarbeider og forlagssjef Asbjørg Skåden, Evenskjer, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
05.12.2017 Fottland, Inge Direktør Inge Fottland, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
03.12.2017 Austegard, Gudrun Renholder Gudrun Austegard, Åseral, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.12.2017 Krohg, Anne-Margrete Ridelærer Anne-Margrete Krohg, Sirma, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.12.2017 Fiske, Nils Arkitekt Nils Fiske, Frei, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
30.11.2017 Rypestøl, Arne Selvstendig næringsdrivende Arne Rypestøl, Mandal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
30.11.2017 Apalset, Trygve Musikkpedagog Trygve Apalset, Sandane , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
29.11.2017 Minde, Åse Kunstpsykoterapeut Åse Minde, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.11.2017 Sørtømme, Oddvar Nicolai Banksjef Oddvar Nicolai Sørtømme, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
22.11.2017 Nordberg, Nils Eivind Dramaturg, instruktør og produsent Nils Eivind Nordberg, Lørenskog, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
02.11.2017 Bjørneng, Bjørn Lindblom Lektor Bjørn Lindblom Bjørneng, Dokka , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
31.10.2017 Isdal, Per Psykolog Per Isdal, Stavanger , er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Per Isdal mottok utmerkelsen for sitt pionerarbeid for norsk psykologi.
29.10.2017 Grøndahl, Gunnar Journalist Gunnar Grøndahl, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.10.2017 Bratås, Bjarne Lærer Bjarne Bratås, Kongsberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.10.2017 Galåen, Ingulf Gårdbruker Ingulf Galåen, Røros, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.10.2017 Langberg, Marius Lærer og rektor Marius Langberg, Tangen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.10.2017 Bjor, Ole-Herman Cand.real Ole-Herman Bjor, Heggedal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.10.2017 Skaane, Per Professor emeritus Per Skaane, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.10.2017 Hansen, Pauline Spjelkavik Lærer og rektor Pauline Spjelkavik Hansen, Ballangen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.10.2017 Hildre, Per Oddvar Korpedagog Per Oddvar Hildre, Ålesund, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Per Oddvar Hildre mottok utmerkelsen for sin fremragende innsats for kor og kultur.
09.10.2017 Bjørlo, Ragnhild Lærer Ragnhild Bjørlo, Nordfjordeid, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
05.10.2017 Bjerkem, Berit Eldbjørg Bonde Berit Eldbjørg Bjerkem, Steinkjer, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
04.10.2017 Olsen, Ragnar Musiker, oversetter og dramatiker Ragnar Olsen, Tromsø, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Ragnar Olsen mottar utmerkelsen for sin innsats for norsk kulturliv.
02.10.2017 Oerter, Wiland Forsvarsattaché Wiland Oerter, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Wiland Oerter, oberstløytnant og tidligere forsvarsattaché ved Tysklands ambassade, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
02.10.2017 Schmidt-Henkel, Hinrich Oversetter Hinrich Schmidt-Henkel, Berlin, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Hinrich Schmidt-Henkel mottok utmerkelsen for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland.
02.10.2017 Stock, Peter Prosjektleder Peter Stock, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Peter Stock, tidligere leder for skoleprosjektet «Grieg in der Schule», mottok utmerkelsen for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland.
02.10.2017 Løberg, Lars Fagdirektør Lars Løberg, Oslo, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Lars Løberg mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
02.10.2017 Tanguy, Oliveau Forsvarsattaché Oliveau Tanguy, Frankrike, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Oliveau Tanguy, tidligere forsvarsattaché ved Frankrikes ambassade mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
02.10.2017 Vaagland, Per Ivar Konsulent Per Ivar Vaagland, Stabekk, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Per Ivar Vaagland, konsulent i Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, mottok utmerkelsen for sitt virke for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Danmark.
02.10.2017 Mueller, Jeffrey Guy Driftsdirektør Jeffrey Guy Mueller, Minneapolis, USA, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Jeffrey Guy Mueller, Director of Operations ved Norway House, mottok utmerkelsen for fremme av kulturelle forbindelser, utdanning og handel mellom Norge og USA.
02.10.2017 Wagner, Edward A.G. Direktør Edward A.G. Wagner, Montreal, Canada, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Edward A.G. Wagner, direktør i Norseland Inc, mottok utmerkelsen for fremme av norske næringsinteresser i Canada.
02.10.2017 Bakketeig, Hans Bjørn Optiker Hans Bjørn Bakketeig, Os, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Hans Bjørn Bakketeig mottok utmerkelsen for sitt arbeid for synshemmede i Moldova.
29.09.2017 Nærland, Tore Tore Nærland, Bryne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje