Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?
Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 39467


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siste
22.11.2017 Nordberg, Nils Eivind Dramaturg, instruktør og produsent Nils Eivind Nordberg, Lørenskog, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
31.10.2017 Isdal, Per Psykolog Per Isdal, Stavanger , er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Per Isdal mottok utmerkelsen for sitt pionerarbeid for norsk psykologi.
29.10.2017 Grøndahl, Gunnar Journalist Gunnar Grøndahl, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.10.2017 Galåen, Ingulf Gårdbruker Ingulf Galåen, Røros, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.10.2017 Langberg, Marius Lærer og rektor Marius Langberg, Tangen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.10.2017 Bjor, Ole-Herman Cand.real Ole-Herman Bjor, Heggedal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.10.2017 Skaane, Per Professor emeritus Per Skaane, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.10.2017 Hansen, Pauline Spjelkavik Lærer og rektor Pauline Spjelkavik Hansen, Ballangen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.10.2017 Hildre, Per Oddvar Korpedagog Per Oddvar Hildre, Ålesund, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Per Oddvar Hildre mottok utmerkelsen for sin fremragende innsats for kor og kultur.
09.10.2017 Bjørlo, Ragnhild Lærer Ragnhild Bjørlo, Nordfjordeid, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
05.10.2017 Bjerkem, Berit Eldbjørg Bonde Berit Eldbjørg Bjerkem, Steinkjer, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
04.10.2017 Olsen, Ragnar Musiker, oversetter og dramatiker Ragnar Olsen, Tromsø, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Ragnar Olsen mottar utmerkelsen for sin innsats for norsk kulturliv.
02.10.2017 Løberg, Lars Fagdirektør Lars Løberg, Oslo, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Lars Løberg mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
02.10.2017 Tanguy, Oliveau Forsvarsattaché Oliveau Tanguy, Frankrike, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Oliveau Tanguy, tidligere forsvarsattaché ved Frankrikes ambassade mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
02.10.2017 Vaagland, Per Ivar Konsulent Per Ivar Vaagland, Stabekk, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Per Ivar Vaagland, konsulent i Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, mottok utmerkelsen for sitt virke for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Danmark.
02.10.2017 Mueller, Jeffrey Guy Driftsdirektør Jeffrey Guy Mueller, Minneapolis, USA, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Jeffrey Guy Mueller, Director of Operations ved Norway House, mottok utmerkelsen for fremme av kulturelle forbindelser, utdanning og handel mellom Norge og USA.
02.10.2017 Wagner, Edward A.G. Direktør Edward A.G. Wagner, Montreal, Canada, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Edward A.G. Wagner, direktør i Norseland Inc, mottok utmerkelsen for fremme av norske næringsinteresser i Canada.
02.10.2017 Bakketeig, Hans Bjørn Optiker Hans Bjørn Bakketeig, Os, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Hans Bjørn Bakketeig mottok utmerkelsen for sitt arbeid for synshemmede i Moldova.
29.09.2017 Nærland, Tore Tore Nærland, Bryne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.09.2017 Fiskvik, Magnus Organist Magnus Fiskvik, Skatval, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.09.2017 Iversen, Wenche Irene Norset Sykepleier Wenche Irene Norset Iversen, Asker, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
13.09.2017 Gylseth, Aasmund Lærer Aasmund Gylseth, Leines, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.09.2017 Lae, Erling Erling Lae, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Erling Lae mottok utmerkelsen for sin innsats for samfunn og likeverd.
31.08.2017 Finvik, Roald Helge Lærer Roald Helge Finvik, Hamarøy, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
31.08.2017 Grønnern, Svein Generalsekretær Svein Grønnern, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
30.08.2017 Tønneberg, Eli Selvstendig næringsdrivende Eli Tønneberg, Oslo , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.08.2017 Tinnes, Tone Ambassadør Tone Tinnes, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Tone Tinnes, Norges ambassadør til Myanmar, mottok forfremmelsen til Kommandør for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Brattskar, Hans Ambassadør Hans Brattskar, Genève, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Hans Brattskar, Norges ambassadør til FN/Genève, mottok forfremmelsen til Kommandør for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Eikeland, Else Berit Ambassadør Else Berit Eikeland, Irland, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Else Berit Eikeland, Norges ambassadør til Irland, mottok forfremmelsen til Kommandør for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Vibe, Johan Ambassadør Johan Vibe, Colombia, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Johan Vibe, Norges ambassadør til Colombia, mottok forfremmelsen til Kommandør for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Rusten, Guri Ambassadør Guri Rusten, Bosnia-Hercegovina, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Guri Rusten, Norges ambassadør til Bosnia-Hercegovina, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Stirø, Beate Ambassadør Beate Stirø, Chile, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Beate Stirø, Norges ambassadør til Chile, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Strand Sjaastad, Per Ambassadør Per Strand Sjaastad, Kosovo, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Per Strand Sjaastad, Norges ambassadør til Kosovo, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Hansen Ovind, Anne Kari Ambassadør Anne Kari Hansen Ovind, Canada, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Anne Kari Hansen Ovind, Norges ambassadør til Canada, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Dale, Anne Lene Ambassadør Anne Lene Dale, Mosambik, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Anne Lene Dale, Norges ambassadør til Mosambik, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Erdal, Anders Ambassadør Anders Erdal, Portugal, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Anders Erdal, Norges ambassadør til Portugal, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Horpestad, Ole Terje Ambassadør Ole Terje Horpestad, Ukraina, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Ole Terje Horpestad, Norges ambassadør til Ukraina, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Skåre, Mari Ambassadør Mari Skåre, Afghanistan, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Mari Skåre, Norges ambassadør til Afghanistan, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Holm, Gunnar Andreas Ambassadør Gunnar Andreas Holm, Sør Sudan, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Gunnar Andreas Holm, Norges ambassadør til Sør Sudan, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Mollestad, Ingrid Ambassadør Ingrid Mollestad, Cuba, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Ingrid Mollestad, Norges ambassadør til Cuba, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Sørby, Martin Ambassadør Martin Sørby, Nederland, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Martin Sørby, Norges ambassadør til Nederland, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2017 Bleken, Sidsel Ambassadør Sidsel Bleken, Bangladesh, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Sidsel Bleken, Norges ambassadør til Bangladesh, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
23.08.2017 Vandvik, Inger Helene Professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen , er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Inger Helene Vandvik mottok utmerkelsen for sin innsats for norsk barne- og ungdomspsykiatri.
19.08.2017 Nymark, Per Harald Eksteriørdommer og instruktør Per Harald Nymark, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.08.2017 Nymark, Vigdis Ellinore Eksteriørdommer og instruktør Vigdis Ellinore Nymark, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.08.2017 Nunes dos Santos, Maria Clara Ambassadør Maria Clara Nunes dos Santos, Portugal, er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.E. Maria Clara Nunes dos Santos, Portugals tidligere ambassadør til Norge, mottok utmerkelsen for sitt virke for de diplomatiske forbindelser mellom Norge og Portugal.
17.08.2017 Erichsen, Bente Bente Erichsen, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Bente Erichsen mottok utmerkelsen for sin innsats for norsk kulturliv.
17.08.2017 Eidsvåg Wærness, Kari Professor emerita Kari Eidsvåg Wærness, Bergen, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Kari Eidsvåg Wærness mottar utmerkelsen for sin samfunnsgavnlige innsats.
17.08.2017 Børresen-Dale, Anne-Lise Professor emerita Anne-Lise Børresen-Dale, Oslo , er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Anne-Lise Børresen-Dale mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats innen medisinsk forskning.
15.08.2017 ten Tusscher, Bea Ambassadør Bea ten Tusscher, Nederland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.E. Bea ten Tusscher, Nederlands tidligere ambassadør til Norge, mottok utmerkelsen for sitt virke for de diplomatiske forbindelser mellom Norge og Nederland.