Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig ført tilbake til 2002. Det langsiktige målet er å gjøre oversikten komplett.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 39162


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siste
14.11.2015 Eielsen, Steinar Steinar Eielsen, Sandnes, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.11.2015 Myrvang, Finn Finn Myrvang, Vestby, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
03.11.2015 Bydén, Micael General Micael Bydén, Sverige, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør med stjerne H.M. Kongen har utnevnt general Micael Bydén, Sveriges forsvarssjef, til Kommandør med stjerne for virke for norsk-svensk forsvarssamarbeid.
31.10.2015 Skogland Tjessheim, Carsten Carsten Skogland Tjessheim, Haugesund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.10.2015 Eide, Nils Andreas Nils Andreas Eide, Bærum , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.10.2015 Brakstad, Arnt Svein Arnt Svein Brakstad, Meland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.10.2015 Kårbø, Ruth Ruth Kårbø, Stavanger, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.10.2015 Kårbø, Anton Anton Kårbø, Stavanger, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
30.09.2015 Voss, Ellen Camilla Ellen Camilla Voss, Naustdal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.09.2015 Eiksund, Svein Norleif Svein Norleif Eiksund, Ulsteinvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.09.2015 Bondø, Frank Skipssjef, kommandørkaptein Frank Bondø, Bærums Verk, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Frank Bondø mottok utmerkelsen for fortjenstfullt virke i Kongefamiliens tjeneste.
19.09.2015 Iversen, Torstein Torstein Iversen, Mausund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.09.2015 Dahle, Ivar Ivar Dahle, Kvål, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.09.2015 Kvale, Anne Maj Anne Maj Kvale, Blaker , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
16.09.2015 Svennevig, Jan Ludvig Professor emeritus, dr. med. Jan Ludvig Svennevig, Klokkarstua, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Jan Ludvig Svennevig mottar utmerkelsen for sin innsats innen hjertemedisin.
16.09.2015 Stanghelle, Johan Kvalvik Professor dr. med. Johan Kvalvik Stanghelle, Bjørnemyr, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Johan Kvalvik Stanghelle mottar utmerkelsen for sin innsats for fysikalsk medisin og behandling.
16.09.2015 Godal, Jon Bojer Tradisjonsformidler Jon Bojer Godal, Valsøybotn, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Jon Bojer Godal mottar utmerkelsen for sin enestående innsats innenfor tradisjonshåndverk.
12.09.2015 Ringseth, Atle Hermod Atle Hermod Ringseth, Stranda, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.09.2015 Homlong, Are Are Homlong, Ålesund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.09.2015 Opdal, Kåre Musiker og musikkpedagog Kåre Opdal, Trondheim, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Kåre Opdal mottar utmerkelsen for sin pionerinnsats for kulturskolen.
04.09.2015 Utgaard, Ola Ola Utgaard, Lesja, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
04.09.2015 Sørli, Oddvar Oddvar Sørli, Hægeland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
04.09.2015 Blaauw Helle, Karen Professor Karen Blaauw Helle, Bergen, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Professor emeritus dr. philos. Karen Blaauw Helle mottar utmerkelsen for sin innsats innen fysiologisk kjemi.
03.09.2015 Opdahl, Konrad Konrad Opdahl, Søgne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
31.08.2015 Remlov, Tom Teatersjef Tom Remlov, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Tom Remlov mottok utmerkelsen for sin innsats for norsk kulturliv.
31.08.2015 Bakketeig, Leiv S. Professor Leiv S. Bakketeig, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Leiv Bakketeig mottok utmerkelsen for sin innsats innen epidemiologi.
27.08.2015 Grankvist, Rolf Rolf Grankvist, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.08.2015 Nygjerd, Johanna Johanna Nygjerd, Olden, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.08.2015 Nygjerd, Gunnar Gunnar Nygjerd, Olden, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
26.08.2015 Grutle, Åge B. Hoffsjef Åge B. Grutle, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Storkors Åge Grutle mottok utmerkelsen for fortjenstfullt virke i Kongefamiliens tjeneste.
26.08.2015 Marcussen, Roar Roar Marcussen, Risør , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
22.08.2015 Bringaker, Arve Arve Bringaker, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
20.08.2015 Walaas, Elisabeth Ambassadør Elisabeth Walaas, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Forbundsrepublikken Tyskland, Elisabeth Walaas, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Sletner, Siri Ellen Ambassadør Siri Ellen Sletner, Tsjekkia, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Den tsjekkiske republikk, Siri Ellen Sletner, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Skymoen, Trine Ambassadør Trine Skymoen, Sør Afrika, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Sør Afrika, Trine Skymoen, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Skjønsberg, Erling Ambassadør Erling Skjønsberg, Afghanistan, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Afghanistan, Erling Skjønsberg, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Norheim, Are Jostein Ambassadør Are Jostein Norheim, Marokko, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Marokko, Are Jostein Norheim, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Kaarstad, Hanne Marie Ambassadør Hanne Marie Kaarstad, Tanzania, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Tanzania, Hanne Marie Kaarstad, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Gjerme Eriksen, Siren Ambassadør Siren Gjerme Eriksen, Vietnam, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Norges ambassadør til Vietnam, Siren Gjerme Eriksen, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Rønneberg, Victor Conrad Ambassadør Victor Conrad Rønneberg, Kenya, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Kenya, Victor Conrad Rønneberg, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Juul, Mona Ambassadør Mona Juul, Storbritannia, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Storbritannia, Mona Juul, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Fife, Rolf Einar Ambassadør Rolf Einar Fife, Frankrike, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Frankrike, Rolf Einar Fife, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Tinnes, Tone Ambassadør Tone Tinnes, Sør Sudan, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Sør Sudan, Tone Tinnes, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Sørli, Dagfinn Ambassadør Dagfinn Sørli, Estland, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Estland, Dagfinn Sørli, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Svendsen, Bård Ivar Ambassadør Bård Ivar Svendsen, Aserbajdsjan, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Aserbajdsjan, Bård Ivar Svendsen, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Rimestad, Erling Ambassadør Erling Rimestad, Japan, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Japan, Erling Rimestad, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Kløvstad, Unni Ambassadør Unni Kløvstad, Australia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Australia, Unni Kløvstad, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Haugen, Kikkan Ambassadør Kikkan Haugen, Malawi, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Malawi, Kikkan Haugen, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Hagen, Steinar Egil Ambassadør Steinar Egil Hagen, Latvia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Latvia, Steinar Egil Hagen, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
20.08.2015 Gjermundsen, Arne Ambassadør Arne Gjermundsen, Algerie, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Norges ambassadør til Algerie, Arne Gjermundsen, til Ridder første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.