Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908. Øvrige ordener og medaljer er foreløpig ført tilbake til 2002. Det langsiktige målet er å gjøre oversikten komplett.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 39004


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siste
27.06.2015 Vaagsvold, Alfred Alfred Vaagsvold, Borhaug, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.06.2015 Solbakken, Astrid Marie Astrid Marie Solbakken, Eidsfoss, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.06.2015 Daae, Rolf Peter Rolf Peter Daae, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.06.2015 Bråum Kåsin, Gerd Britt Gerd Britt Bråum Kåsin, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.06.2015 Noss, Barbro Assisterende hoffmarskalk Barbro Noss, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Barbro Noss mottok utmerkelsen for fortjenstfullt virke i Kongefamiliens tjeneste.
09.06.2015 Groven, Sigmund Musiker og komponist Sigmund Groven, Notodden, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Sigmund Groven mottok utmerkelsen for sitt virke som musiker og komponist.
05.06.2015 Langlo Jøgtøien, Greta Greta Langlo Jøgtøien, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.06.2015 Egeland, Torstein Overlege, professor dr. med. Torstein Egeland, Oppegård, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Professor Torstein Egeland ble tildelt utmerkelsen for sin pionerinnsats for benmargstransplantasjon.
26.05.2015 Rasmussen, Harald Harald Rasmussen, Alta, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.05.2015 Nesheim Raaen, Dordei Dordei Nesheim Raaen, Odda, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.05.2015 Bjerland, Mari Mari Bjerland, Vennesla, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
13.05.2015 Kristoffersen, Åge Stanley Åge Stanley Kristoffersen, Folldal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
11.05.2015 Haver, Brit Brit Haver, Fyllingsdalen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.04.2015 Wifladt, Finn Magnus Finn Magnus Wifladt, Dokka, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
26.04.2015 Nordhaug, Sverre Sverre Nordhaug, Eidsvoll, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.04.2015 Beck Andersen, Anne Grethe Anne Grethe Beck Andersen, Røros, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.04.2015 Fjærestad, Johan Birger Johan Birger Fjærestad, Hafslundsøy, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.04.2015 Dobloug, Per Per Dobloug, Brumunddal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.04.2015 Nedland, Sigbjørn Sigbjørn Nedland, Kristiansand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.04.2015 Kleveland, Åse Direktør Åse Kleveland, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Åse Kleveland mottar utmerkelsen for sin djerve innsats for norsk kulturliv.
14.04.2015 Føsker, Harald Direktør Harald Føsker, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Harald Føsker mottar utmerkelsen for sin innsats for en kunnskaps- og verdibasert kriminalomsorg.
13.04.2015 Sparstad, Elisabeth Elisabeth Sparstad, Vang, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
13.04.2015 Wullum, Magne Magne Wullum, Tingvoll, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
12.04.2015 Øverland, Per Per Øverland, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
08.04.2015 Kleveland, Klara Klara Kleveland, Kristiansand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
08.04.2015 Kleveland Andersen, Signe Signe Kleveland Andersen, Kristiansand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.04.2015 Jenssen, Olav Christopher Billedkunstner Olav Christopher Jenssen, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Olav Christopher Jenssen mottar utmerkelsen for sin innsats som kunstner.
23.03.2015 Bartz-Johannessen, Bente Bente Bartz-Johannessen, Rådal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.03.2015 Rossevatn, Anna Anna Rossevatn, Eiken , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.03.2015 Brynildsen, Liv Målfrid Liv Målfrid Brynildsen, Stavanger, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
16.03.2015 Eidsmo, Arnt Johan Arnt Johan Eidsmo, Kvål, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.03.2015 Sørbye, Haakon Haakon Sørbye, Stabekk, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.03.2015 Arnardo, Arild Arild Arnardo, Lillesand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.03.2015 Arnardo, Bjørg Bjørg Arnardo, Lillesand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.03.2015 Skard Heier, Mona Fredrikke Mona Fredrikke Skard Heier, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.03.2015 Tomasgard, Paul Anfinn Paul Anfinn Tomasgard, Hornindal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
04.03.2015 Hansen, Terje Rein Professor emeritus Terje Rein Hansen, Bergen, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Terje Rein Hansen mottar utmerkelsen for sin samfunnsgavnlige innsats.
04.03.2015 Aronsen, Terje Undervisningsleder Terje Aronsen, Børselv, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Terje Aronsen mottar utmerkelsen for sin innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur.
28.02.2015 Hess Sømme, Grete Grete Hess Sømme, Stavanger, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.02.2015 Høibo, Roy Annar Roy Annar Høibo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
26.02.2015 Klokkersveen, Ole Ole Klokkersveen, Dokka, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.02.2015 Winsnes, Per Per Winsnes, Spongdal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.02.2015 Engen, Bjørn Geodet Bjørn Engen, Hønefoss, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Bjørn Engen mottok utmerkelsen for sin fremragende innsats for faget geodesi.
19.02.2015 Mollekleiv, Sven President i Røde Kors Sven Mollekleiv, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Sven Mollekleiv mottok utmerkelsen for sin samfunnsgavnlige innsats.
19.02.2015 Planke, Petter Sverre Industrigründer Petter Sverre Planke, Asker, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Petter Sverre Planke mottok utmerkelsen for sin innsats for norsk næringsliv.
13.02.2015 Sandberg, Kari Lise Kari Lise Sandberg, Gjøvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
13.02.2015 Øvergård, Arvid Lennart Arvid Lennart Øvergård, Tromsdalen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
11.02.2015 Brubakk, Ann-Mari Professor Ann-Mari Brubakk, Trondheim, er utnevnt til St. Olavs Orden -Ridder av 1. klasse Professor emerita Ann-Mari Brubakk mottok utmerkelsen for innsats for nyfødtmedisin.
05.02.2015 Lærum, Even Even Lærum, Asker, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
04.02.2015 Haraldstad, Harald Sigmund Harald Sigmund Haraldstad, Fjerdingby, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje