Hopp til hovedinnhold

Kongelige fond og stiftelser

Tradisjonen med kongelige fond og stiftelser til allmennyttige formål har siden Kong Haakon og Dronning Mauds tid vært en viktig del av De kongeliges offisielle virke.

01.12.2017

Fondene har tradisjonelt vært opprettet i forbindelse med spesielle merkedager i Kongefamilien. Eksempelvis ble Kronprinsparets Fond opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001, med regjeringens gave som det største bidraget til grunnkapitalen – én krone per innbygger.

Det er i dag fem kongelige fond og stiftelser. Det eldste som fortsatt er i virksomhet er Kronprinsesse Märthas minnefond, som ble stiftet i 1929.

Fondene arbeider for ulike allmennyttige formål, og har noe ulik driftsmodell. De avgir egne regnskaper og er registrert i Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene, og er også beskrevet i Det kongelige hoffs årsberetning.

Gaver fra det offisielle Norge ved kongelige jubileer blir ofte gitt som bidrag til fondene og deres formål i stedet for som personlige gaver til De kongelige.

Her følger en beskrivelse av de kongelige fond og stiftelser og deres formål. Utdypende informasjon om deres virksomhet og organisering er tilgjengelig via lenkelisten. 

Kronprinsesse Märthas Minnefond

Kronprinsesse Märthas Fond ble opprettet 1. april 1929. Etter Kronprinsessens død ble det besluttet å videreføre arbeidet som minnefond under ledelse av Prinsesse Astrid.


Prinsesse Astrid under markeringen av Hvaler Sanitetsforenings 100-årsjubileum. Foto: Lars Hovland / Fylkesmannen i Østfold.

Hvert år deler fondet ut bidrag til om lag 200 sosiale og humanitære tiltak. På denne måten får sanitetsforeninger, pensjonistforeninger og lokallag over hele landet tilskudd til aktiviteter og arrangementer. Totalt deles det ut mellom 1 000 000 til 1 500 000 kroner årlig.

Arbeidet med fondet er en del av Prinsesse Astrid, fru Ferners offisielle oppgaver på vegne av Kongehuset, og Det kongelige hoff bistår med administrasjon og forretningsførsel. Hoffets oppgaver er beskrevet i fondets statutter.

I tillegg til styreleder, Prinsesse Astrid, består styret av hoffsjefen, Sigurd Osberg, Ingelin Killengreen og Egil Vindorum.

Prinsesse Märtha Louises Fond  

Prinsesse Märtha Louises Fond ble opprettet 15. september 1972 og støtter tiltak til hjelp og glede for barn med funksjonshemming. Fondet prioriterer tiltak som kommer barna direkte til gode, og legger vekt på at bidraget skal gå til aktiviteter for barna. 

Hvert år gis det bidrag til ca 50 aktiviteter der barn med funksjonshemming kan delta på aktivitetsleir, familiehelg og andre arrangementer av ulike slag. 


Prinsesse Märtha Louise på mottakelsen som markerte den norske innsatsen i Special Olympics Winter Games i Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

En stor del av Prinsesse Märtha Louises offisielle virke er knyttet til arbeid for mennesker med funksjonshemming. Oppgaver i tilknytning til fondet er en naturlig del av dette, og Det kongelige hoff bistår med administrasjon og forretningsførsel. Hoffets oppgaver er beskrevet i fondets statutter.

I tillegg til styreleder, Prinsesse Märtha Louise, består styret av Kristine Ryssdal, Karin Liabø og Ole Jacob Sunde. Fondets rådgivende komite består av Anders Smith og Hanne Ramstad Jensen (oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet ihht statuttene) samt Nils Erik Ness (oppnevnt av styret ihht statuttene).

Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond ble opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001. Fondet bidrar til at unge mennesker som risikerer å falle utenfor blir fanget opp. Det støtter prosjekter som gir ungdom muligheter til å utvikle egne evner og delta i fellesskapet.

 

Kronprinsparet besøker Glemmen skole, der de ledet gruppearbeid hvor elevene skulle beskrive sine planer for framtiden. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix


For tiden samarbeider fondet med Vibro, Ung Invest AIB, Trivselsleder og Lærervikaren. I tillegg til økonomisk støtte blir prosjektene en del av fondets kompetansenettverk, og får tilgang på kompetanse, kunnskap og arbeidsplasser.

Kronprinsparet prioriterer å arbeide med unge i Norge og ungt lederskap, og oppgaver i tilknytning til fondet er en naturlig del av dette. Det kongelige hoff bistår Kronprinsen og Kronprinsessen i deres offisielle virke og det inkluderer bistand med fondets forretningsførsel. Øvrig administrasjon besørges av fondets ansatte.

Styreleder for fondet er Odd Christopher Hansen. For øvrige består styret av Kronprinsparet, Camilla Stoltenberg, Johannes Heggland, Mawra Mahmood og Susanne Munch Thore.

H.M. Dronning Sonjas Kunstnerstipend

H.M. Dronning Sonjas Kunstnerstipend – Queen Sonja Print Award  (QSPA) - ble stiftet 14. januar 2011. Formålet med stiftelsen er å skape interesse for – og inspirere til utvikling av grafisk kunst. QSPA mener at kunst og kultur er en helt sentral del for utviklingen av mennesker og samfunn, og  ønsker å gjøre kunst til en viktig og naturlig del av folks liv.


I 2012 var Tiina Kivinen den første kunstneren som mottok stipend fra stiftelsen. Dronningen sto selv for utdelingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Hvert annet år deler stiftelsen ut The Queen Sonja Print Award som er en internasjonal grafikkpris. Stiftelsen deler også ut Kjell Nupen Memorial Grant som går til en ung, skandinavisk kunstner. Mottakerne får tilbud om arbeidsopphold ved grafiske verksted og utstillinger, både i samarbeid med andre kunstnere knyttet til QSPA og alene. Ønsket er å skape utvikling, aktivitet og engasjement!

Dronningen har støttet opp om kunst og kultur gjennom flere tiår, og hennes innsats gjennom QSPA inngår i hennes offisielle virke. Det kongelige hoff bistår derfor stiftelsen med forretningsførsel og administrasjon. QSPA betaler for deltids prosjektledelse til Hoffet og for øvrig legger styremedlemmene ned betydelig innsats uten godtgjørelse.

I tillegg til styreleder H.M. Dronningen, består styret av Ørnulf Opdahl, Ole Larsen, Gry Mølleskog, Cecilie Malm Brundtland, Magne Furuholmen og Erlend Høyersten.

SIKT

SIKT er et unikt, ikke-politisk møtested der unge ledere og talenter i alderen 20 til 40 år kommer sammen for å tenke høyt, lære, utveksle ideer og inspirere hverandre. Målet er å være en relevant og spennende arena for nytenking og fordomsfri diskusjon. Konferansen er initiert av Kronprins Haakon. Om lag 180 engasjerte mennesker fra hele landet – fra offentlig og privat sektor, fra organisasjonsliv og idrett, børsnoterte selskaper og kulturinstitusjoner bidrar til ulike perspektiv, gode diskusjoner og spennende ideer knyttet til felles utfordringer.


SIKT 2017 fant sted i Kristiansand i oktober. Foto: Pål Bentdal

Kronprins Haakon engasjerer seg for ungdom i Norge og for næringsliv, innovasjon og entreprenørskap. SIKT er et resultat av Kronprinsens ønske om å utvide dette engasjementet og inngår i hans offisielle virke. Hoffet bistår derfor med administrasjon og i organiseringen av konferansen, og er i henhold til vedtektene forretningsfører for stiftelsen.

I styret sitter Kronprins Haakon som er styreleder, Gry Mølleskog og Adam Saga Ikdal.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook