Hopp til hovedinnhold

H.M. Kongens erindringsmedalje: Statutter

Statuttene for tildeling av H.M. Kongens erindringsmedalje lyder som følger:


§ 1
H.M. Kongens erindringsmedalje er stiftet av Kong Haakon VII i 1906.

§ 2
H.M. Kongens erindringsmedalje i sølv tildeles som belønning til personell som har vist særlig fortjenstfullt virke i H.M. Kongens tjeneste (10 års tjeneste) og personell tjenestegjørende ved Norges utenriksstasjoner (25 års tjeneste).

Medaljen kan også utdeles til utlendinger i forbindelse med statsbesøk og H.M. Kongens reiser i utlandet.

Erindringsmedaljen kan også, i tillegg til ovennevnte, i særskilte tilfeller tildeles annet personell i utlandet som har gjort en spesiell innsats som bør påskjønnes.

§ 3
H.M. Kongens erindringsmedalje i gull tildeles som belønning for særlig fortjenstfullt virke i H.M. Kongens tjeneste (25 års tjeneste) og personell tjenestegjørende ved Norges utenriksstasjoner (40 års tjeneste).

H.M. Kongens erindringsmedalje i gull kan også utdeles til utlendinger i forbindelse med statsbesøk og H.M. Kongens reiser i utlandet.

H.M. Kongens erindringsmedalje i gull kan også, i tillegg til ovennevnte, i særskilte tilfeller tildeles annet personell i utlandet som har gjort en spesiell innsats som bør påskjønnes.

§ 4
H.M. Kongens erindringsmedalje utdeles ikke Post Mortem.

§ 5
Medaljen (29 mm) er preget i sølv eller forgylt sølv (gull) forsynt med kongekrone og rikseple påsatt kors. Medaljen bæres i vatret bånd i riksbannerets røde farge.

Medaljen har på aversen den regjerende monarks bilde med navn og valgspråk og på reversen kongens monogram.

§ 6
Med medaljen følger diplom undertegnet av hoffsjefen.

§ 7
Medaljen forblir mottakerens eiendom og skal ikke returneres.

§ 8
Medaljen bæres på venstre side av brystet i henhold til den offisielle listen over norske dekorasjoner og deres innbyrdes plassering.

Medaljen kan bæres til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

 

 

11.03.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook