Hopp til hovedinnhold

Statsråd

Fredager klokken 11.00 avholder Hans Majestet Kongen statsråd. Møtet finner sted i Statsrådssalen på Det kongelige slott.

Når Regjeringen fatter beslutninger som et samlet kollegium, skjer det i statsråd. Statsrådet ledes av Kongen, og beslutningene formuleres dermed som fattet av ”Kongen i statsråd”. Alle lover og andre vedtak i statsråd må sanksjoneres av Kongen og kontrasigneres av statsministeren for å være gyldige.

Ekstraordinært Statsråd

I noen tilfeller må det kalles inn til ekstraordinært statsråd. Dette skjer når det finner sted noe spesielt, som et umiddelbart statsrådskifte, fødsel i Kongehuset og liknende.

Tronarvingen

Etter Grunnlovens § 35 deltar også Tronarvingen i statsråd: ”Så snart tronarvingen har fylt 18 år, er han eller hun berettiget til å ta sete i statsrådet, dog uten stemme eller ansvar.”

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon deltar dermed ved sin fars side.

Kongen og Kronprinsen med regjeringen desember 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide og statsrådene Emilie Enger Mehl, Erling Sande, Karianne Oldernes Tung og Tonje Brenna var fraværende da bildet ble tatt på grunn av forhandlinger i Stortinget. Foto: Heiko Junge, NTB

Hvis Kongen er fraværende

I tilfeller hvor Kongen er fraværende – som ved sykdom eller reiser i utlandet – leder Kronprinsen statsråd som Kronprinsregent.

Dette er i henhold til Grunnlovens § 41:
Er kongen fraværende fra riket uten å være i felt, eller er han så syk at han ikke kan ivareta regjeringen, skal den som er nærmest arveberettiget til tronen, forestå regjeringen som kongemaktens midlertidige utøver, så fremt han eller hun har oppnådd den for kongen fastsatte myndighetsalder. I motsatt fall forestår statsrådet bestyrelsen av riket. ”

I de sjeldne tilfeller hvor både Kongen og Kronprinsen er fraværende, avholdes statsråd på statsministerens kontor. Kongen får da en orientering om hvilke vedtak som ble fattet ved neste statsråd på Slottet.

Dette følger av Grunnlovens § 13 hvor det blant annet heter: Om de saker som statsrådet således avgjør, har det å gi innberetning til kongen.


15.12.2023

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook