Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn, sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om sted eller yrke, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet, det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også gir Olav og Olai som resultat.

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR mellom alternativene.
Ole Hansen OR Ola Hansen
Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

 

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 1

01.07.1984 Holth, Åsta Forfatter Åsta Holth, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull