Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 6

29.08.2011 Løddesøl, Leif Terje Leif Terje Løddesøl, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Leif Terje Løddesøl mottok utmerkelsen for sin innsats for norsk kulturliv.
24.08.2011 Skogstad Aamo, Bjørn Bjørn Skogstad Aamo, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Bjørn Skogstad Aamo mottok utmerkelsen for samfunnsnyttig virke.
21.06.2011 Bakkevig, Trond Prost dr. theol. Trond Bakkevig, Oslo , er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Trond Bakkevig mottok utmerkelsen for samfunnsgavnlig virke.
08.04.2011 Nesjar, Carl Kunstner Carl Nesjar, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt Carl Nesjar til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans omfattende kunstneriske virke.
09.02.2011 Ferner, Johan Martin Disponent Johan Martin Ferner, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør
20.01.2011 Hagen, Torgeir Generalløytnant Torgeir Hagen, Ridabu, er utnevnt til St. Olavs Orden -Kommandør Torgeir Hagen mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.