Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 26

15.10.2007 de Maiziere, Thomas Forbundsminister Thomas de Maiziere, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Mauch, Roland Ambassadør Roland Mauch, Oslo, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Silberberg, Reinhard Statssekretær Reinhard Silberberg, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Gloser, Günter Statssekretær Günter Gloser, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Haller, Gert Statssekretær Gert Haller, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Rüttgers, Jürgen Delstatspresident Jürgen Rüttgers, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Wowereit, Klaus Borgermester Klaus Wowereit, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Ringstorff, Harald Forbundsrådspresident Harald Ringstorff, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Steinmeier, Frank-Walter Utenriksminister Frank-Walter Steinmeier, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
15.10.2007 Merkel, Angela Forbundskansler Angela Merkel, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
13.09.2007 Garcia, Marco Aurélio Spesialrådgiver Marco Aurélio Garcia, Brasil, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
13.09.2007 Moreira Lima, Sergio Eduardo Ambassadør Sergio Eduardo Moreira Lima, Brasil, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
13.09.2007 Jorge, Miguel Minister Miguel Jorge, Brasil, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Stenlund, Peter Ambassadør Peter Stenlund, Oslo, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Torstila, Pertti Utenriksråd Pertti Torstila, Finland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Viinanen, Jarmo Kansellisjef Jarmo Viinanen, Finland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Paarma, Jukka Erkebiskop Jukka Paarma, Finland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Thors, Astrid Migrasjons- og europaminister Astrid Thors, Finland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Kanerva, Ilkka Utenriksminister Ilkka Kanerva, Finland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
05.06.2007 Niinistø, Sauli Riksdagens talmann Sauli Niinistø, Finland, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Hafner, Heinz Anton Visegeneralsekretær Heinz Anton Hafner, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Kozusnik, Anton Ambassadør Anton Kozusnik, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Pollitzer, Rene Kabinettdirektør Rene Pollitzer, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Plassnik, Ursula Forbundsminister Ursula Plassnik, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Bartenstein, Martin Forbundsminister Martin Bartenstein, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Fischer , Margit Fru Margit Fischer , Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors