Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 26

15.10.2007 de Maiziere, Thomas Forbundsminister Thomas de Maiziere, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Mauch, Roland Ambassadør Roland Mauch, Oslo, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Silberberg, Reinhard Statssekretær Reinhard Silberberg, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Gloser, Günter Statssekretær Günter Gloser, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Haller, Gert Statssekretær Gert Haller, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Rüttgers, Jürgen Delstatspresident Jürgen Rüttgers, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Wowereit, Klaus Borgermester Klaus Wowereit, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Ringstorff, Harald Forbundsrådspresident Harald Ringstorff, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Steinmeier, Frank-Walter Utenriksminister Frank-Walter Steinmeier, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
15.10.2007 Merkel, Angela Forbundskansler Angela Merkel, Tyskland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
13.09.2007 Garcia, Marco Aurélio Spesialrådgiver Marco Aurélio Garcia, Brasil, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
13.09.2007 Moreira Lima, Sergio Eduardo Ambassadør Sergio Eduardo Moreira Lima, Brasil, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
13.09.2007 Jorge, Miguel Minister Miguel Jorge, Brasil, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Stenlund, Peter Ambassadør Peter Stenlund, Oslo, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Torstila, Pertti Utenriksråd Pertti Torstila, Finland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Viinanen, Jarmo Kansellisjef Jarmo Viinanen, Finland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Paarma, Jukka Erkebiskop Jukka Paarma, Finland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Thors, Astrid Migrasjons- og europaminister Astrid Thors, Finland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Kanerva, Ilkka Utenriksminister Ilkka Kanerva, Finland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
05.06.2007 Niinistø, Sauli Riksdagens talmann Sauli Niinistø, Finland, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
17.04.2007 Hafner, Heinz Anton Visegeneralsekretær Heinz Anton Hafner, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
17.04.2007 Kozusnik, Anton Ambassadør Anton Kozusnik, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
17.04.2007 Pollitzer, Rene Kabinettdirektør Rene Pollitzer, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
17.04.2007 Plassnik, Ursula Forbundsminister Ursula Plassnik, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
17.04.2007 Bartenstein, Martin Forbundsminister Martin Bartenstein, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
17.04.2007 Fischer , Margit Fru Margit Fischer , Østerrike, er tildelt Fortjenstorden -Storkors