Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 74

1 2 Siste
30.08.1923 Weimoth, Edward Kjøpmann Edward Weimoth, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Øvretveit, Søren Folkeskolebestyrer Søren Øvretveit, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Wold, C.e. Maierikonsulent C.e. Wold, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Winje, Isak Elliot Pedersen Styrmann Isak Elliot Pedersen Winje, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Walnum, S.b.h. Prost S.b.h. Walnum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Vigander, Sverre Overlærer Sverre Vigander, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Tøsti, B.c.i. Statskonsulent B.c.i. Tøsti, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Torkildsen, Torvald Bernhard Handelsreisende Torvald Bernhard Torkildsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Tjaaland, Johan Fabrikkeier Johan Tjaaland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Tjensvold, N.e. Snekkermester N.e. Tjensvold, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Sverre, Carl Apoteker Carl Sverre, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Stub, Butz Overingeniør Butz Stub, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Stephansen, A.s. Fabrikkeier A.s. Stephansen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Stenersen, Hans Lærer Hans Stenersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Stenersen, Gudmund Maler Gudmund Stenersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Skar, Karoline Fru Karoline Skar, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Siebke, Johan Hovedbokholder Johan Siebke, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Rønneberg, Lars Gårdbruker Lars Rønneberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Rasmussen, Anders Severin Telegrafbestyrer Anders Severin Rasmussen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Pihl, William Robertsen Ingeniør William Robertsen Pihl, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Peters, Wilhelm Otto Maler Wilhelm Otto Peters, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Pedersen, Magnus Snekkermester Magnus Pedersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Opshaug, Ole Andreas Fylkesskolebestyrer Ole Andreas Opshaug, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Olsen, Oluf M. Skipsfører Oluf M. Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Olsen, Christen Direktør Christen Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Olafsen, Olaf Sogneprest Olaf Olafsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Norseng, P. Vognfabrikant P. Norseng, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Nielsen, Ivar Dyrlege Ivar Nielsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Nielsen, August Fylkesagronom August Nielsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Nessler, W. Rørlegger W. Nessler, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Nesse, Sigurd Folkeskolelærer Sigurd Nesse, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Munthe-Kaas, Elisabeth Sangerinne Elisabeth Munthe-Kaas, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Mathiesen, Henrik Historiker Henrik Mathiesen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Mathiesen, C.m. Grosserer og rørleggermester C.m. Mathiesen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Løken, Martin Gårdbruker Martin Løken, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Lund, Thora Fru Thora Lund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Lindstøl, Erik Knudsen Skipsbygger Erik Knudsen Lindstøl, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Kvammen, Margit Bestyrerinne Margit Kvammen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Konow, Ida Statsrådinne Ida Konow, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Kolberg, J. Sløydlærer J. Kolberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Kabro, Julie Fru Julie Kabro, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Kaspersen, Adolf Arsenalløytnant Adolf Kaspersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Joys, Marie Oversøster Marie Joys, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Johanessen, A. Wilh. Assuransedirektør A. Wilh. Johanessen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Jacobsen, Bernhard Christopher Overkontrollør Bernhard Christopher Jacobsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Huglen, Hans Klokker Hans Huglen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Holst, Marius Overingeniør Marius Holst, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Holmsen, Cato Andreas Chr. Fylkeslege Cato Andreas Chr. Holmsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Hermansen, H. Materialforvalter H. Hermansen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1923 Haugejorden, Bessa Nilsen Dr. og lærer Bessa Nilsen Haugejorden, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull