Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 53

1 2 Siste
01.07.1987 Mølmen, Ola O. Banksjef og ordfører Ola O. Mølmen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Lilleslåtten, Asbjørn Dirigent Asbjørn Lilleslåtten, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Johannesen, Edgar Julius Direktør Edgar Julius Johannesen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Eskilt, Arne Fylkeslandbrukssjef Arne Eskilt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Ødegaard, Peder Ordfører Peder Ødegaard, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Walde, Knut Distriktsarbeidssjef Knut Walde, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Vatne, Arve Køyen Administrerende direktør Arve Køyen Vatne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Torp, Asbjørn Johan Fylkesagronom Asbjørn Johan Torp, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Tofte, Ørnulf Politiinspektør Ørnulf Tofte, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Toft, Nils Rektor Nils Toft, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Strømsøe, Birger Fylkesskogmester Birger Strømsøe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Strømme, Erling Professor, dr. Erling Strømme, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Strand, Norvald Karsten Rådmann Norvald Karsten Strand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Stormark, Konrad Kristian Martin Sogneprest Konrad Kristian Martin Stormark, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Selberg, Per Rektor Per Selberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Salvesen, Eric Johan Avdelingsdirektør Eric Johan Salvesen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Rønbeck, Hans Herr Hans Rønbeck, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Ruud, Birger Bestyrer Birger Ruud, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Rafto, Torolf Thistel Professor Torolf Thistel Rafto, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Orten, Bjarne Administrerende direktør Bjarne Orten, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Opset, Brede Bredesen Brukseier Brede Bredesen Opset, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Olsson, Willey Overlege Willey Olsson, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Nilssen, Sverre A. Redaktør Sverre A. Nilssen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Nilsen, Karl Overingeniør og fagsjef Karl Nilsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Mølmen, Yngvar Disponent Yngvar Mølmen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Løland, Magnus Utbyggings-rep. sjef Magnus Løland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Lærum, Guro Billedveverske Guro Lærum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Laupsa, Olav M. Bonde Olav M. Laupsa, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Larsen, Lars B. Fisker og fiskeskipper Lars B. Larsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Langmoen|, Odd Direktør Odd Langmoen|, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Kvandal, Håvard Felemaker Håvard Kvandal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Kræmer, Alfon Fabrikkeier Alfon Kræmer, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Knudsen, Christen Sivilingeniør Christen Knudsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Kayser, Jan Henrik Pianist ogmusikkpedagog Jan Henrik Kayser, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Johnsen, Thorstein Wilhelm Ligningssjef Thorstein Wilhelm Johnsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Isene, Ebba Pianistinne og klaverpedagog Ebba Isene, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Hauge, Torleif Skoledirektør Torleif Hauge, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Hansen, Øivind Myntgravør Øivind Hansen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Hagenæs, Johan Skipsreder Johan Hagenæs, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Guren, Reinert Økonomisjef Reinert Guren, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Gundersen, Jacob Disponent Jacob Gundersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Groven, Gunnar Skoledirektør Gunnar Groven, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Feyling, Claus Egil Herr Claus Egil Feyling, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Elsrud, Wilhelm Fredrik Selmer Direktør Wilhelm Fredrik Selmer Elsrud, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Eikeland, Kåre Norwald Overingeniør Kåre Norwald Eikeland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Eidjord, Oddleiv Sivilingeniør Oddleiv Eidjord, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Dybvad, Øyvind Forlagssjef Øyvind Dybvad, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Dokken, Øyvin Ordfører og tiltakssjef Øyvin Dokken, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Blindheim, Charlotte Førstekonservator Charlotte Blindheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1987 Bjånesø, Hilmar Severin Driftsleder Hilmar Severin Bjånesø, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull