Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 9

24.04.2018 Fisiak, Jacek Lingvist Jacek Fisiak, Poznań, Polen, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Jacek Fisiak mottok utmerkelsen for sin innsats for for å styrke samarbeid og fellesskap mellom norske og polske universitetsansatte og norske og polske universitet.
23.05.2016 Duda, Andrzej President Andrzej Duda, Polen, er tildelt St. Olavs Orden -Storkors H.E. President Andrzej Duda mottok utmerkelsen i anledning sitt statsbesøk til Norge 23. - 25. mai 2016.
07.08.2015 Rzeszewicz, Michal Honorær konsul Michal Rzeszewicz, Gdynia, Polen, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse
19.06.2009 Mikolajski, Marian Konsul Marian Mikolajski, Polen, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt polsk borger Marian Mikolajski, f. 1959, norsk konsul i Krakow, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
02.12.2008 Wabnic, Stanislaw Borgermester Stanislaw Wabnic, Polen, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Stanislaw Wabnic, født 1946, borgermester i byen Ostrzeszow, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fortjenstfullt virke for norske interesser i Polen.
20.02.2007 Tønsberg, Ole Halvor Disponent Ole Halvor Tønsberg, Årnes, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt disponent Ole Halvor Tønsberg til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for hans humanitære og sosiale virke. Tønsberg har gjennom hele sitt voksne liv vært involvert i humanitært arbeid, nasjonalt og internasjonalt, særlig i Polen, Latvia og i Latin Amerika. I sin begrunnelse har Ordensrådet særlig vektlagt at Ole Tønsberg har gjort en stor og uegennyttig humanitær innsats i Polen i en tid da de sosiale problemene i landet var meget betydelige. Sammen med mange andre nordmenn – ikke minst innen fagbevegelsen – ga han i disse vanskelige årene et meget viktig bidrag til det gode bilaterale forholdet som eksisterer mellom Norge og Polen.
16.09.2003 Kwasniewska, Jolanta Jolanta Kwasniewska, Polen, er tildelt Fortjenstorden -Storkors
25.02.2003 Bobyks, Janusz Skipsingeniør Janusz Bobyks, Polen, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse
15.02.1995 Hansen, Arvid Dr. Arvid Hansen, Polen, er tildelt St. Olavsmedaljen